FNs bærekraftsmål gir oss verktøy til å handle i tråd med vårt kosmiske ansvar. Det er det Montessori 2030 handler om!

Les mer om montessoripedagogikken og bærekraftsmålene, samarbeid, gode eksempler og ressurser på montessori2030.org

Montessori Norge er en medlemsorganisasjon for norske montessoribarnehager og -skoler. Vi arbeider for å gi montessoriskolene og montessoribarnehagene gode rammevilkår, og for å bidra til økt interesse for og kunnskap om montessoripedagogikk. Vi jobber også med kvalitetsutvikling av medlemsskoler og -barnehager.

Montessori Norge består av et styre valgt av våre medlemmer på landsmøte hvert andre år, og har to fast ansatte (fra venstre): Kontorsekretær Eirin Eikås og daglig leder Nina Johansen.

Privacy policy and cookies