Montessori Norge er en medlemsorganisasjon for norske montessoribarnehager og -skoler. Vi arbeider for å gi montessoriskolene og montessoribarnehagene gode rammevilkår, og for å bidra til økt interesse for og kunnskap om montessoripedagogikk. Vi jobber også med kvalitetsutvikling av medlemsskoler og -barnehager.

Montessori Norge består av et styre valgt av våre medlemmer på landsmøte hvert andre år, og har fire fast ansatte i sekretariatet.

Privacy policy and cookies