Montessoriutdanningen ved USN vil fra høsten 2024 kunne tilby det nye kullet studenter et studium som også omfatter hele det første utviklingstrinnet 0-6 år.

Videreutdanningen i montessoripedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge gir både studiepoeng og et AMI-diplom (fram til nå 3-6 for barnehage eller 6-12 for skole). Fra og med i høst vil Norge være et av få steder i verden der barnehagestudentene får et AMI-diplom fra 0-6.

– I samarbeid med vår kollega, AMI trainer Tiina Suominen fra Finland er vi nå i gang med å innlemme kunnskapen om alderstrinnet 0-3 i det eksisterende kurset. Det vil si at studentene som velger barnehageløpet vil få økt innsikt i utviklingen til de minste barna fra unnfangelse til 3-årsalderen, og hvordan man støtter dem både hjemme og i barnehagen. Tiina foreleser på engelsk og vi kan legge til rette for oversettelse om det er nødvendig, sier Madlena Ulrich, som underviser ved videreutdanningen.

Samtidig er studiet fortsatt organisert slik at det er et tett samarbeid mellom barnehage og skole, slik at studentene får en forståelse for den røde tråden som går gjennom montessoripedagogikken og ser hvordan barnehagen legger et verdifullt grunnlag for senere faglig arbeid i skolen.

Hva blir nytt? Studiet for 0-3 omfatter blant annet:

  • Grunnlaget for personlighetsutvikling (temperament, koordinasjon, språk, intellekt, sosial og emosjonell utvikling, utviklingskriser og den voksnes rolle)
  • Medisinske tekster (anatomi og fysiologi, obstetrikk, ernæring, hygiene)
  • Hjemmemiljøet for barnet 0-3 år
  • Materiell som støtter utviklingen av psykosensorisk koordinasjon
  • Det forberedte miljø i Nido (2-14/16mnd) og Småbarnas hus (12 mnd – 3 år)
  • Språkmateriell
  • Praktiske hverdagsøvelser

I likhet med resten av studiet vil forelesningene for 0-3 foregå både i form av «omvendt klasserom» med videoforelesninger og egen lesing mellom samlingene, og forelesninger, presentasjoner og arbeid med materiell under samlinger på USN. En god del av arbeidet med materiell for 0-3 vil bestå av å lage selve materiellet, slik at man lærer ulike teknikker som sying for hånd og med maskin, å lage dekorasjoner, laminering og lignende.

Det kreves 250 timer med observasjon i tillegg til 90 timer for aldersgruppen 3-6 og en del av denne observasjonen gjøres som en del av undervisningen i løpet av samlingene.

Søknadsfristen er 15. april 2024.

Ta kontakt med Universitetet i Sørøst-Norge for mer informasjon om studiet og endringen.