Ledige stillinger ved Drammen Montessoriskole

Drammen Montessoriskole ser etter flere Montessoripedagoger, eller pedagoger under videreutdanning i Montessoripedagogikk/allmennlærer med interesse for Montessoripedagogikken, for en eller flere stillinger ved skolen. Stillingen trer i kraft 1. august 2018. Det søkes først og fremst en pedagog med fagkombinasjoner innenfor norsk, realfagene og montessoripedagogikk. Men også andre kan ta kontakt. Dersom du ikke har kjennskap til Montessoripedagogikken, har vi intern veiledning for den rette søker.

Drammen Montessoriskole startet opp august 2013 og ligger i naturskjønne omgivelser på Sundland i Drammen. Vi har i dag 63 elever fordelt på 1.- 9. trinn. Skolen tilbyr aldersblandede grupper og er opptatt av tilrettelegging for den enkelte elev. Våre elever får en praktisk og konkret tilnærming til læring gjennom bruk av montessorimateriell i et tilrettelagt læringsmiljø.

Fra og med skoleåret 2018/2019 er vi en fullverdig 1.-10. skole, og vi har fra åpning økt i elevantall hvert år.

Krav til kompetanse:

 • Montessoripedagog
 • Allmennlærer
 • Adjunkt

Personlige egenskaper:

 • Genuin interesse for og kunnskap om montessoripedagogikk
 • Se den enkelte elevs behov
 • Jobbe selvstendig og i team
 • Evne til samarbeid og planarbeid
 • Ha gode formidlingsevner
 • Inneha kreativitet og godt humør
 • Gode relasjonsferdigheter

Vi tilbyr:

 • Engasjerte kolleger i et ungt og utviklingspreget arbeidsmiljø.
 • En aktiv foreldregruppe som bidrar til skolens utvikling på best mulig måte.
 • Ordnede lønns- og arbeidsforhold
 • Ansettelse fra 1. august 2018
 • Samarbeid i team om elevenes læring og utvikling
 • Spennende og varierende skolehverdag

Ta kontakt med:

Firat Bahcivan – rektor
e-post: rektor@drmskole.no
mob: : 467 99 198

Eller

Ingrid Best – inspektør
Epost: ingrid@drmskole.no 
Mob: 404 93136

Drammen Montessoriskole AS
Adresse: Skogliveien 4, 3047 DRAMMEN
Tlf:             921 48 054
E-post:     info@drmskole.no
Web:         www.drms.no
Org. Nr.   995 320 266