Vil du få en solid og grund innføring i montessoripedagogikk?

Da anbefaler vi dette kurset fra Association Montessori Internationale (AMI). Grunnkurset er digitalt og passer for alle; foresatte, lærere, ledere, styremedlemmer, assistenter og andre interesserte. Her få du et godt overblikk!

Kursholdere er Madlena Ulrich og Carla Foster, som begge underviser ved videretudanningen i montessoripedagogikk på Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

Grunnkurset gir en innføring i montessoriteori, barns utvikling og hvodan man kan observere og best støtte barna der de er i sin utvikling.

Dersom du skal jobbe som assistent i barnehage eller skole, kan du bygge på grunnkurset med et praksisrettet assistentkurs på USNs campus på Bakkenteigen. Her fokuserer vi på det praktiske arbeidet med materiell, materiellaging og rollen som assistent.

Assistentkurset er ikke et selvstendig kurs, og må tas sammen med grunnkurset. Det er ikke mulig å følge assistentkurset digitalt. Hvis du har tatt et grunnkurs for mindre enn tre år siden, er det mulig å kun ta assistentkurset.

Grunnkurs (digitalt):

18. januar: 13.00-16.30
19. januar: 13.00-16.30
20. januar: 09.00-12.30

22. januar: 13.00-16.30
24. januar: 13.00-16.30
25. januar: 13.00-16.30
27. januar: 09.00-12.30

29. januar: 13.00-16.30
31. januar: 13.00-16.30

5. februar: 13.00-16.30
7. februar: 13.00-16.30
8. februar: 13.00-16.30

Assistentkurs (fysisk oppmøte):

19. februar: 8.30-16.00
20. februar: 8.30-16.00
21. februar: 8.30-13.30

En detaljert oversikt over innhold finner du her:
Oversikt over Grunnkurset og Assistenkurset MN USN 2024

Pris grunnkurs: 10.000 kroner
Pris grunnkurs og assistentkurs: 16.000 kroner (inkl. lunsj  på assistentkurset)

Påmeldingsfrist 5. januar har nå gått ut. Vil du fortsatt melde deg på? Ta kontakt med sarah.vanderlaan@montessorinorge.no
Det er bindende påmelding.

I påmeldingsskjemaet spør vi også om fødeland, fødselsdato og statsborgerskap.
Dette er informasjon AMI ber om for å utstede diplom for kurset.