Åmot Montessori søker montessoripedagog og tilkallingsvikarer som lærer og assistent

Åmot Montessoriskole er en friskole som er godkjent etter Friskoleloven for 30 elever i 1.-7. klasse. Skolen drives etter Maria Montessoris pedagogikk. Skolen og barnehagen ligger tilknyttet hverandre og vi kan derfor gi et helhetlig utdanningsløp innenfor montessoripedagogikk fra 0 til 13 år. Åmot Montessori ligger nydelig til i naturskjønne omgivelser på Deset, ca 2 mil nord for Rena. Les mer om oss på våre hjemmesider www.amotmontessori.no.

 Vi søker etter en Montessori-lærer i 100% stilling fra og med 1. januar 2019

Arbeidsoppgaver

 • Organisere og gjennomføre undervisning
 • Skrive individuelle opplæringsplaner og årsrapporter
 • Kontinuerlig oppfølging av elevenes individuelle utvikling
 • Delta på teammøter og fellesmøter
 • Samarbeide med daglig leder, pedagogisk leder og assistent
 • Samarbeide med foresatte og andre ved behov

Kvalifikasjoner

 • Godkjent lærerutdanning eller tilsvarende pedagogisk utdanning
 • Svært gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper
 • Opptatt av Maria Montessori sin pedagogikk

Utdanning

 • Høyskole/universitet, Diplom / Bachelor grad
 • Lærerutdanning
 • Godkjent videreutdanning innen Montessoripedagogikk eller tatt opp på et godkjent utdanningsprogram

Språk

 • Norsk/Skandinavisk
 • Hvis ikke-skandinavisk: NOKUT godkjent norskprøve nivå 3 (Bergenstest)

Egenskaper

 • Genuint opptatt av og bevisst at hvert barn er unikt, kompetent og sårbart
 • Selvstendig og samarbeidsvillig
 • Fleksibel, løsningsorientert, strukturert og med evne til å yte det lille ekstra
 • Høyt engasjement og positive holdninger
 • Trygg og tydelig voksen
 • Opptatt av kompetanseutvikling

Vi tilbyr

 • Mulighet til å være med å forme egen stilling og arbeidsplass
 • Arbeide i team med daglig leder, faglærere og assistenter.
 • Et lite, oversiktlig miljø
 • 100 % fast stilling
 • Intern og ekstern kompetanseutvikling

Gyldig politiattest iht. Opplæringsloven §10-9 må fremleges før tiltredelse. Personlig egnethet vil vektlegges.

Søknader behandles fortløpende.

Velkommen til oss!

Kontakt: For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med daglig leder Even Klyve Dahl
Epost adresse: post@amotmontessori.no
Mobil: 46783924

 

Vi søker etter tilkallingsvikarer som lærer og assistent

Arbeidsoppgaver lærer

 • Gjennomføre undervisning etter avtale
 • Samarbeide med daglig leder, pedagogisk leder og assistent
 • Samarbeide med foresatte og andre ved behov

Kvalifikasjoner lærer

 • Godkjent lærerutdanning eller tilsvarende pedagogisk utdanning
 • Svært gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper
 • Opptatt av Maria Montessori sin pedagogikk

Utdanning lærer

 • Høyskole/universitet, Diplom / Bachelor grad
 • Lærerutdanning

 

Arbeidsoppgaver assistent

 • Bistå lærerne i undervisning
 • Sørger for et trygt, positivt og inkluderende læringsmiljø
 • Være en støtte for elever og bidra til at elevene når sitt fulle potensiale
 • Leksehjelp

Kvalifikasjoner assistent

 • Ønskelig med fagbrev som barne- og ungdomsarbeider.
 • Eventuell annen relevant utdanning
 • Svært gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper
 • Nysgjerrig på Maria Montessori sin pedagogikk, gjerne med kunnskap om Montessoripedagogikken eller et sterkt ønske om å lære

Utdanning assistent

 • Fagbrev barne- og ungdomsarbeider
 • Annen relevant utdanning

Språk

 • Norsk/Skandinavisk
 • Lærer: hvis ikke-skandinavisk, krever vi NOKUT godkjent norskprøve nivå 3 (Bergenstest)

Egenskaper

 • Genuint opptatt av og bevisst at hvert barn er unikt, kompetent og sårbart
 • Selvstendig og samarbeidsvillig
 • Fleksibel, løsningsorientert, strukturert og med evne til å yte det lille ekstra
 • Høyt engasjement og positive holdninger
 • Trygg og tydelig voksen
 • Opptatt av kompetanseutvikling

Vi tilbyr

 • Arbeide i team med daglig leder, faglærere og assistenter.
 • Et lite, oversiktlig miljø
 • Intern og ekstern kompetanseutvikling

Gyldig politiattest iht. Opplæringsloven §10-9 må fremleges før tiltredelse. Personlig egnethet vil vektlegges.

Søknader behandles fortløpende.

Velkommen til oss!

Kontakt: For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med daglig leder Even Klyve Dahl
Epost adresse: post@amotmontessori.no
Mobil: 46783924