Åmot Montessori søker montessoripedagog

Åmot Montessoriskole er en friskole i oppstartsfasen som er godkjent etter Friskoleloven for 30 elever i 1.-7. klasse. Skolen vil drives etter Maria Montessoris pedagogikk. Skolen og barnehagen ligger tilknyttet hverandre og vi kan derfor gi et helhetlig utdanningsløp innenfor montessoripedagogikk fra 0 til 13 år. Åmot Montessori ligger nydelig til i naturskjønne omgivelser på Deset, ca 2 mil nord for Rena. Les mer om oss på våre hjemmesider www.amotmontessori.no.

Vi søker etter en Montessori-lærer i 100% stilling fra og med 1. august 2018

Arbeidsoppgaver

 • Organisere og gjennomføre undervisning
 • Skrive individuelle opplæringsplaner og årsrapporter
 • Kontinuerlig oppfølging av elevenes individuelle utvikling
 • Delta på teammøter og fellesmøter
 • Samarbeide med daglig leder, pedagogisk leder og assistent
 • Samarbeide med foresatte og andre ved behov

Kvalifikasjoner

 • Godkjent lærerutdanning eller tilsvarende pedagogisk utdanning
 • Svært gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper
 • Opptatt av Maria Montessori sin pedagogikk

Utdanning

 • Høyskole/universitet, Diplom / Bachelor grad
 • Lærerutdanning
 • Godkjent videreutdanning innen montessoripedagogikk eller tatt opp på et godkjent utdanningsprogram

Språk

 • Norsk/Skandinavisk
 • Hvis ikke-skandinavisk: NOKUT godkjent norskprøve nivå 3 (Bergenstest)

Egenskaper

 • Genuint opptatt av og bevisst at hvert barn er unikt, kompetent og sårbart
 • Selvstendig og samarbeidsvillig
 • Fleksibel, løsningsorientert, strukturert og med evne til å yte det lille ekstra
 • Høyt engasjement og positive holdninger
 • Trygg og tydelig voksen
 • Opptatt av kompetanseutvikling

Vi tilbyr  

 • Mulighet til å være med å forme egen stilling og arbeidsplass
 • Arbeide i team med daglig leder, faglærere og assistenter.
 • Et lite, oversiktlig miljø
 • 100 % fast stilling
 • Intern og ekstern kompetanseutvikling
 • Støtte til videreutdanning til montessoripedagog, eller annen relevant etter- og videreutdanning

Gyldig politiattest iht. Opplæringsloven §10-9 må fremleges før tiltredelse. Personlig egnethet vil vektlegges.

Søknader behandles fortløpende.

Velkommen til oss!

Kontakt: For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med styreleder Barbara Zimmermann
Epost adresse: post@amotmontessori.no
Mobil: 47315130