Stipendmidler gjelder videreutdanning for 2 lærere i Montessoripedagogikk ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN). Oppstart vår 2018.

Stipendmidlene dekker studieavgift, reise- og oppholdsutgifter samt studiemateriell og lønnskompensasjon begrenset oppad til kr 135 000,- per lærer.

Studiested: Vestfold
Studienivå: Etter- og videreutdanning

  • 60 studiepoeng
  • Deltid over 4 semester.
  • For mer info angående studiet, se: www.usn.no

Søknadsfrist opptak: 01.11.2017

Søknad stipend

Sendes til: post@amotmontessori.no

Vi trenger informasjon om deg. Erfaring, motivasjon, CV og dokumentasjon på fullført lærerutdanning.

Søknadsfrist: 15.10.2017

Om oss: Åmot montessoriskole 1. – 7. trinn, holder til på Deset i Åmot kommune i Hedmark. Elevantallet vil være fra 15 – 30 elever. Styret jobber for oppstart høsten 2018. Det jobbes også for et helhetlig tilbud med montessoripedagogikk i barnehagen som er tilknyttet skolen.

www.amotmontessori.no

Betingelser: De som mottar stipend vil måtte inngå avtale om bindingstid i 2, to år i 100% stilling ved Åmot montessoriskole etter påbegynt/endt utdanning.