Ungdomsskolen ved Bærum Montessoriskole ble startet i 2014.  Vi har i dag 46 elever fordelt på 7. – 10.årstrinn.  Elevene går sammen i det vi på skolen kaller gruppe 3. Undervisningen foregår stort sett i aldersblandende grupper og det er stort fokus på tverrfaglighet og dybdelæring. Vi jobber målrettet for å være i tråd med montessoriprinsippene for ungdomstrinnet. Elevene har en viktig rolle i utviklingen av gruppens dynamikk og demokrati og vi jobber hele tiden for å tilrettelegge for meningsfylt praktisk og faglig arbeid for elevene. I gruppe 3 har vi ca. 4 lærerstillinger samt en rektor.

Vi er samlokalisert med barnetrinnet der det er ca 100 elever. Til sammen er vi rundt 33 medarbeidere, inkludert administrasjon og SFO-personalet.  Vi holder til i naturskjønne omgivelser på Ballerud gård på Høvik.

Vi søker etter en ferdig utdannet montessoripedagog som ønsker å jobbe med ungdomstrinnene  

Vi trenger deg som er:

 • Formelt kvalifisert montessoripedagog for grunnskolen OG er lærer med godkjent faglig og pedagogisk utdanning.
 • Det er en fordel om du har formell undervisningskompetanse i flere fag.
 • Genuint opptatt av og bevisst at hvert barn er unikt, kompetent og verdifult.
 • Selvstendig og samarbeidsvillig. Fleksibel, løsningsorientert, strukturert og med evne til å yte det lille ekstra.
 • Du er i utvikling og er opptatt av kontinuerlig forbedring.
 • Svært gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper.

Hos oss får du:

 • Et sterkt, utviklende fagmiljø med en felles pedagogisk plattform.
 • Et godt sosialt og faglig miljø, som er preget av samarbeid og åpenhet.
 • En oversiktlig, levende og mindre skole.
 • Tett samarbeid i team bestående av hovedlærere, faglærere og assistenter.
 • Variert og spennende skolehverdag.
 • Påvirkningsmulighet i en relativt «ung» ungdomsskole i utvikling.

Velkommen til oss!

Kontakt: For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med rektor, Grethe Ryum

Epost adresse: rektoru@bmskole.no

Søknaden: Sendes med cv, vitnemål og attester via e-post til rektoru@bmskole.no

Frist: Snarest og innen 5. juni. Søknader og evt. ansettelse vil skje fortløpende frem mot 5. juni. Oppstart høst 2020. Stillingsstørrelse og sammensetning etter nærmere avtale.

NB! På grunn av stor pågang av søknader vil kun søkere med formelle kvalifikasjoner som montessoripedagog for grunnskolen bli kontaktet.