Bærum Montessoriskole søkere lærere til ungdomsskolen

Ungdomsskolen ved Bærum Montessoriskole ble startet i 2014.  Vi har i dag 42 elever fordelt på 7. – 10.årstrinn.  Elevene går sammen i det vi på skolen kaller gruppe 3. Undervisningen foregår stort sett i aldersblandede grupper og det er stort fokus på tverrfaglighet og dybdelæring. Vi jobber målrettet for å være i tråd med montessoriprinsippene for ungdomstrinnet. Elevene har en viktig rolle i utviklingen av gruppens dynamikk og demokrati og vi jobber hele tiden for å tilrettelegge for meningsfylt praktisk og faglig arbeid for elevene. I gruppe 3 har vi ca. 4 lærerstillinger samt en rektor.

Vi er samlokalisert med barnetrinnet der det er ca. 90 elever. Tilsammen er vi rundt 33 medarbeidere, inkludert administrasjon og SFO-personalet.  Vi holder til i naturskjønne omgivelser på Ballerud gård på Høvik.

Vi søker nysgjerrige, engasjerte og lærevillige lærere til ungdomsskolen. Er det deg?
Liker du å bli utfordret faglig og ønsker personlig utvikling? 

Bærum Montessoriskole søker etter lærere som er montessoripedagog eller ønsker å videreutdanne seg innen montessoripedagogikk.  På vår skole får elevene utvikle en forståelse for alle fagenes gjensidige avhengighet og samhørighet.  Elevenes kreativitet og forestillingsevne blir stimulert gjennom tverrfaglig tilnærming og den tette relasjonen de etablerer med lærerne sine.

Vi trenger deg som er:

 • Lærer med godkjent faglig og pedagogisk utdanning og er kvalifisert til å undervise i et bredt spekter av fag og minimim i ett av fagene norsk, engelsk, matte, naturfag og samfunnsfag i tillegg til andre fag.
 • Utdannet Montessoripedagog eller ønsker å starte videreutdanning i montessoripedagogikk januar 2020.
 • Genuint opptatt av og bevisst at hvert barn er unikt, kompetent og verdifullt.
 • Selvstendig og samarbeidsvillig. Fleksibel, løsningsorientert, strukturert og med evne til å yte det lille ekstra.
 • Du er i utvikling og er opptatt av kontinuerlig forbedring.
 • Svært gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper.

Fra oss får du:

 • Et sterkt, utviklende fagmiljø med felles pedagogisk plattform.
 • Et godt sosialt miljø.
 • En “liten" og oversiktlig skole.
 • Arbeid i team med hovedlærere, faglærere og assistenter.
 • Variert skolehverdag.
 • Full dekning av godkjent Montessori-utdanning.

Velkommen til oss!

Kontakt: For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Rektor Grethe Ryum

Epost adresse: rektoru@bmskole.no

Søknaden sendes med cv, vitnemål og attester via e-post til: rektoru@bmskole.no