De fleste lokalforeningene i Montessori Norge er skoler som ikke er i drift, men som ønsker å starte opp som montessoriskole. Ta direkte kontakt med lokalforeningen dersom du lurer på når en eventuell oppstart vil være. I tillegg er noen skoler som ikke driver etter Montessori Norges Læreplan, men har en særskilt interesse for montessoripedagogikk og vårt arbeid, medlemmer i forbundet.

Lokalforeninger:


Florø Montessoriskole

6905 Florø
Epost: floromontessori@gmail.com

Indre Namdal Montessoriskole SA
7892 Trones
liv-trones@hotmail.com

Kolset
leirgu@online.no

Krohnstad Montessoriskole AS

6421 Molde
Epost: skole@krohnstad.no

Tyssedal Montessoriskole SA
Skjeggedalsveien 33
Epost: tyssedal.montessoriskole@gmail.com


Organisasjoner med særskilt interesse for montessoripedagogikk:


Stiftelsen Heltberg

Sognsveien 75 B
0855 Oslo

Heltberg Ungdomsskole Ullevaal
Sognsveien 75 B
0855 Oslo
Epost: huu@heltberg.no

Heltberg Private Gymnas Ullevaal
Sognsveien 75 B
0855 Oslo
Epost: post@heltberg.oslo.no

Heltberg Private Gymnas Bislett
Pilestredet 56
0167 Oslo
Epost: bislett@heltberg.no