Lokalforeninger og organisasjoner

De fleste lokalforeningene i Norsk Montessoriforbund er skoler som ikke er i drift, men som ønsker å starte opp som montessoriskole. Ta direkte kontakt med lokalforeningen dersom du lurer på når en eventuell oppstart vil være. I tillegg er noen skoler som ikke driver etter Norsk Montessoriforbunds Læreplan, men har en særskilt interesse for montessoripedagogikk og NMFs arbeid, medlemmer i forbundet.

Lokalforeninger:

Flora Montessoriskole SA
7525 Flornes
Epost: floramontessoriskole@outlook.com

Garmo Grendaskule SA
2685 Garmo
Epost: labborang@gmail.com

Haugland Montessoriskule
5265 Ytre Arna
Epost: haugland.friskule@gmail.com

Hjartdal Montessoriskule
3690 Hjartdal
Epost: post@hjartdalmontessori.no

Kløvheim Montessoriskule
5913 Eikangervåg
Epost: i-hin@online.no

Kolset Montessoriskule SA
6734 Rugsund
Epost: leirgu@online.no

Kongsvinger Montessoriskole SA
Sjølivegen 112, 2210 Granli
Epost: post@kongsvingermontessori.no

Krohnstad Montessoriskole AS
6421 Molde
Epost: skole@krohnstad.no

Odal’n Montessoriskole SA
2114 Disenå
Epost: erp@nilu.no

Sandnes Montessoriskole
8450 Stokmarknes
Epost: post@sandnesms.no

Tandstad Montessoriskule AS
6220 Straumgjerde
Epost: espen@moremiljo.no

Trondheim Montessori Ungdomsskole
7013 Trondheim
Epost: frode@trondheimmontessori.no

Tuddal Montessori
3697 Tuddal
Epost: post@tuddalmontessori.no

Tyssedal Montessoriskole SA
5770 Tyssedal
Epost: tyssedal.monetssoriskole@gmail.com

Organisasjoner med særskilt interesse for montessoripedagogikk:

Stiftelsen Heltberg
Sognsveien 75 B
0855 Oslo

Heltberg Ungdomsskole Ullevaal
Sognsveien 75 B
0855 Oslo
Epost: huu@heltberg.no

Heltberg Private Gymnas Ullevaal
Sognsveien 75 B
0855 Oslo
Epost: post@heltberg.oslo.no

Heltberg Private Gymnas Bislett
Pilestredet 56
0167 Oslo
Epost: bislett@heltberg.no