Berg Montessoriskole utlyser lærerstillinger

Berg Montessoriskole utlyser lærerstillinger

Fra høsten 2019 blir det ledig inntil to lærerstillinger ved Berg Montessoriskole.

Vi søker en Montessoripedagog med undervisningskompetanse for grunnskole. Har du ikke Montessoripedagogikk er det ønskelig at du på sikt er villig til å erverve deg slik kompetanse. Vi vil ellers vektlegge undervisningskompetanse i norsk, realfag, kroppsøving og musikk.

Arbeidsoppgaver 

 • Planlegge og gjennomføre undervisning for elever på alle klassetrinn.
 • Kontaktlæreransvar på ungdomstrinnet kan bli aktuelt.
 • Delta aktivt i skolens Montessoriorienterte utviklingsarbeid.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Godkjent kompetanse for å undervise på grunnskolens barne- og/eller ungdomstrinn.
 • Spesialpedagogisk kompetanse.
 • God IKT-kompetanse.

Personlige egenskaper 

 • Du engasjerer deg i elevenes faglige og sosiale hverdag, er trygg på deg selv i rollen som klasseleder og tar gjerne ungene med på tur.
 • Du evner å jobbe tverrfaglig og temabasert med læreplanmålene som styrende for aktivitetene.
 • Du har gode samarbeidsevner og er tilhenger av delingskultur.

Vi tilbyr 

 • Et trygt og oversiktlig elevmiljø der trivsel danner rammen om undervisningen.
 • Dyktige, humørfylte og naturelskende kollegaer.
 • Lønn i henhold til avtaleverk.

Annet

 • Tilsetting skjer i henhold til gjeldende privatskolelover, reglementer og tariffavtaler
 • Ved tilsetting må gyldig politiattest ihh.t. § 10-9 i Opplæringsloven fremlegges før tiltredelse.

Søknad sendes per e-post til post@bergmontessoriskole.no

Oppgi 2 referanser.

Søknadsfrist: 20.5.2019

Arbeidsgiver: Berg Montessoriskole.

Kontaktperson: Lill Eilertsen, rektor, tlf.nr.: 480 39 191