Plansjene og tidslinjene fra Association Montessori Internationale (AMI) har blitt oversatt til norsk og kan nå forhåndsbestilles. Vi mottok en sending med femti plansjer/tidslinjer tidligere i høst, og alle disse er solgt og sendt ut. Nå er neste sending på vei fra produsenten.

Legg inn en forhåndsbestilling i skjemaet under for å motta tidslinjene og plansjene så fort som mulig. Da blir de sendt direkte videre til skolen etter ankomst i Norge.

Et sett inneholder 126 plansjer og 5 tidslinjer:

  • 68 Geografi-plansjer
  • 21 Biologi-plansjer
  • 8 Historie-plansjer
  • 8 Matematikk-plansjer
  • 16 Språk-plansjer (språkplansje C med setningsanalyse fra originalsettet er ikke i bruk, og derfor utelatt).
  • 5 Historiespørsmål-plansjer
  • 5 Tidslinjer
  • 1 Vulkan
  • Materiell til den tomme livets tidslinje

Du kan se en oversikt over det originale settet her: INVENTORY Charts and Timelines

Disse plansjene brukes primært fra første til sjuende trinn. De kommer ikke med bruksanvisning eller lignende, men blir blant annet gjennomgått under videreutdanningen i montessoripedagogikk ved USN.

Pris: 12.500 kroner per sett + mva.