Etterspørselen etter kvalifiserte montessoripedagoger er stor. Her er noen videreutdannningsmuligheter for deg som vil bli montessoripedagog.

NB: Dette må du vite om all videreutdanning i montessoripedagogikk i Norge:

Montessoripedagogikk er ikke en snarvei utenom formell barnehagelærerkompetanse eller undervisningskompetanse i skolen. I Norge krever myndighetene formell undervisningskompetanse for lærere, og montessoripedagogikken er en kompetanse som kommer i tillegg til dette.

Alle med kompetanse i montessoripedagogikk vil være en god ressurs for sin skole og barnehage, men den formelle lærer- eller barnehagelærerkompetansen vil avgjøre hva slags stillinger, ansvar og lønn man kan få.

For skolene kreves det at minst 50% av personalet i undervisningsstillinger til enhver tid er montessoripedagoger. Ansatte som ikke har formell undervisningskompetanse, men kun montessoriutdanning vil ikke telle for å oppfylle dette kravet. Kravet er absolutt, og lærere som er under utdanning, i permisjon eller sykemeldt telles heller ikke.

De tre mulighetene i Norge er alle godkjent som tilleggskompetanse i montessoripedagogikk av Utdanningsdirektoratet, men det er kun studiet på USN som gir studiepoeng.

Universitetet i Sørøst-Norge

Studiet i montessoripedagogikk for aldersgruppen 3-12 år (barnehage og grunnskole), er formelt godkjent og gir studiepoeng. Studiet er fullfinansiert av Kunnskapsdepartementet, og er dermed gratis for studenten. Studiet kan også bygges ut til et AMI-diplom. Studiested er Bakkenteigen i gamle Vestfold fylke.

Her kan du se opptakskravene.

Studiet har oppstart hver høst. Første mulighet er høsten 2023, med søknadsfrist 15. april 2023.

Waterpark Montessori International

Waterpark Montessori International er en privat utdanningstilbyder som utdanner mange montessoripdagoger i Norge. Kursene er samlings- og nettbasert, og samlingene finner sted i skoleferiene i Oslo. WMI tilbyr diplom for aldersgruppene 0-3, 3-6, 6-9, 9-12 og 12-18. Opptakskrav er fullført og bestått videregående skole eller tilsvarende realkompetanse. Praksismoduler finner sted i montessoribarnehager og -skoler som er godkjent av Waterpark Montessori International.

WMI gir ikke formelle studiepoeng, men er MACTE-akkreditert og  godkjent av Utdanningsdirektoratet som «spesialkompetanse i montessoripedagogikk».

Duhovka Institut (AMS)

Duhovka Institut holder opprinnelig til i Praha, men startet opp med utdanning i Norge sommeren 2019. Den er samlingsbasert, og med oppstart hvert andre år. Neste mulighet er sommeren 2023. Utdanningen er tilknyttet American Montessori Society (AMS). Les mer om utdanningen her.

AMI-utdanning

Association Montessori Internationale (AMI) tilbyr mange utdanningsmuligheter rundt om i verden. På nettsidene til AMI finnes en global oversikt over AMI-godkjente utdanningsinstitusjoner. Hos AMI er du sikret en anerkjent utdanning som montessoripedagog, og kan få jobb verden over. AMI-utdanning er ikke NOKUT-godkjent i Norge.

AMI tilbyr utdanning for følgende aldersgrupper:

  • Assistants to Infancy (0-3)
  • Primary (3-6)
  • First Plane (0-6)
  • Elementary (6-12)
  • Adolescent (12-18)

Les mer her: AMI Training Programmes

Maria Montessori Institutet i Sverige
I samarbeid med AMI tilbyr Maria Montessori Institutet i Sverige AMI Primary Montessori Teacher Training (3-6). Instituttet tilbyr også AMI-assistentkurs.

AMI-utdanning i Bergamo i Italia
Centro Internazionale Studi Montessoriani i den italienske byen Bergamo utdanner montessorilærere for aldersgruppen 6-12 år. Senteret ble grunnlagt av Maria Montessoris sønn, Mario Montessori, i 1961. Dette er et ettårig fulltidsstudium, og det tas opp et nytt kull hvert år. Undervisningen foregår på engelsk, og gir opplæring både i bruken av montessorimateriellet og i Montessoris teori og filosofi. Skoleåret starter i begynnelsen av september og avsluttes i slutten av juni. De avsluttende eksamenene er både skriftlige og muntlige. Senteret i Bergamo er godkjent av det internasjonale montessoriforbundet, AMI, og ved bestått eksamen får man et AMI-diplom som er anerkjent over hele verden.

AMI-instituttet i London
Maria Montessori Institute tilbyr montessoriutdanning for aldersgruppen 3-6 kontinuerlig, og setter med jevne mellomrom også opp utdanningen for aldersgruppene 0-3 og 6-12 år. Utdanningen for 6-12 år har de pleid å sette opp som sommerkurs over 4 somre.

Montessori Institute Prague
Montessori Institute Prague, i Praha i Tsjekkia tilbyr AMI-sertifisert utdanning for aldersgruppen 0–3, 3–6 og 6–12.

Stockholms Universitet

NB: Vi har fått informasjon om at dette tilbudet ikke fortsetter høsten 2023.
Stockholms universitet tilbyr en utdanning i montessoripedagogikk for aldersgruppen 6-12 år. Utdanningen gir 60 studiepoeng (som også godkjennes i Norge), og fokuserer på den praktiske tillempingen og Montessoris teorier om læring i relasjon til moderne forskning. Utdanningen er samlingsbasert og kan kombineres med jobb.

Kontakt Eva-Maria Ahlquist for mer informasjon. Montessoriutdanningen ved Stockholms universitet gir mulighet til å fortsette med studier på forskernivå.

Gøteborgs Universitet

Göteborgs universitet tilbyr også montessoriutdanning som gir studiepoeng. Utdanningen er godkjent av svenske skolemyndigheter, og blir følgelig også godkjent av norske skolemyndigheter. Kursene gir fra 7,5 til 60 studiepoeng.

For mer informasjon, kontakt Kerstin Signert.

Malmö universitet

Malmö universitet tilbyr montessoriutdanning fra 3-12 år. Studiet består av to moduler á 30 studiepoeng, hvilket gir totalt 60 studiepoeng.

Montessoripedagogik I+II

Montessoripedagogik III

Kontaktpersonen for studiet er: Bodil Cronquist

Andre steder

Vi vil også tipse om at det finnes mange muligheter til å ta AMI- eller AMS utdanning i USA. En oversikt over de ulike instituttene i USA finner du her:
http://amiusa.org/training-center-locator/
https://amshq.org/Teacher-Resources/AMS-Teacher-Education-Programs