Bli montessoripedagog

Det blir stadig flere montessoriskoler i Norge, og etterspørselen etter kvalifiserte montessoripedagoger er stor. Her er noen utdannningsmuligheter for å bli montessoripedagog.

 

Høgskolen i Sørøst-Norge

Studiet i montessoripedagogikk for aldersgruppen 3-12 år (barnehage og grunnskole), er formelt godkjent og gir studiepoeng. Studiet er fullfinansiert av Kunnskapsdepartementet, og er dermed gratis for studenten. Studiet er utarbeidet i tett samarbeid mellom Høgskolen i Sørøst-Norge og Norsk Montessoriforbund. Studiested er Bakkenteigen. Studiet består av fire moduler med til sammen 60 studiepoeng og går over fire semestre. Hver modul består av en teoridel og en praktisk del som er opplæring i bruk av montessorimateriell.

Her kan du se opptakskravene.

Studiet er populært, og har flere søkere enn det er plasser til. Søkere som ikke fikk plass på studiet denne gangen, må søke på nytt for å få plass i neste kull. Neste oppstart for studiet er 2018, og det vil være mulig å søke om plass fra høsten 2017.

Reportasje fra Montessori nr. 1 2016: Montessoriutdanning på Bakkenteigen: Ny på campus

Les også: Viktige endringer i fordeling av studiepoeng.

AMI-utdanning

Association Montessori Internationale (AMI) tilbyr mange utdanningsmuligheter rundt om i verden. På nettsidene til AMI finnes en global oversikt over AMI-godkjente utdanningsinstitusjoner. Hos AMI er du sikret en anerkjent utdanning som montessoripedagog, og kan få jobb verden over. Foreløpig er ikke AMI-utdanninger NOKUT-godkjent i Norge.

AMI tilbyr utdanning for følgende aldersgrupper:

  • Assistants to Infancy (0-3)
  • Primary (3-6)
  • First Plane (0-6)
  • Elementary (6-12)

Her finner du AMI-utdanninger verden over.
AMI tilbyr også grundige kurs for assistenter.

AMI tilbyr også et kurs som retter seg mot de som jobber med ungdom i alderen 12-18:
NAMTA/AMI Montessori Orientation to Adolescent Studies (12-18)

Maria Montessori Institutet i Sverige
I samarbeid med AMI tilbyr Maria Montessori Institutet i Sverige AMI Primary Montessori Teacher Training (3-6). Studiet går over fire semestre, og starter i 2017. Les mer om utdanningen her. Instituttet tilbyr også AMI-assistentkurs.

AMI-utdanning i Bergamo i Italia
Centro Internazionale Studi Montessoriani i den italienske byen Bergamo utdanner montessorilærere for aldersgruppen 6-12 år. Senteret ble grunnlagt av Maria Montessoris sønn, Mario Montessori, i 1961. Dette er et ettårig fulltidsstudium, og det tas opp et nytt kull hvert år. Undervisningen foregår på engelsk, og gir opplæring både i bruken av montessorimateriellet og i Montessoris teori og filosofi. Skoleåret starter i begynnelsen av september og avsluttes i slutten av juni. De avsluttende eksamenene er både skriftlige og muntlige. Senteret i Bergamo er godkjent av det internasjonale montessoriforbundet, AMI, og ved bestått eksamen får man et AMI-diplom som er anerkjent over hele verden.

AMI-instituttet i London
Maria Montessori Institute tilbyr montessoriutdanning for aldersgruppen 3-6 kontinuerlig, og setter med jevne mellomrom også opp utdanningen for aldersgruppene 0-3 og 6-12 år. Utdanningen for 6-12 år har de pleid å sette opp som sommerkurs over 4 somre.

Stockholms Universitet

Stockholms universitet tilbyr en utdanning i montessoripedagogikk for aldersgruppen 6-12 år. Utdanningen gir 60 studiepoeng (som også godkjennes i Norge), og fokuserer på den praktiske tillempingen og Montessoris teorier om læring i relasjon til moderne forskning. Utdanningen er samlingsbasert og kan kombineres med jobb.

Kontakt Eva-Maria Ahlquist for mer informasjon. Montessoriutdanningen ved Stockholms universitet gir mulighet til å fortsette med studier på forskernivå.

Gøteborgs Universitet

Göteborgs universitet tilbyr også montessoriutdanning som gir studiepoeng. Utdanningen er godkjent av svenske skolemyndigheter, og blir følgelig også godkjent av norske skolemyndigheter. Kursene gir fra 7,5 til 60 studiepoeng.

For mer informasjon, kontakt Kerstin Signert.

Malmö Högskola

Malmö Högskola tilbyr montessoriutdanning fra 3-12 år. Studiet består av to moduler á 30 studiepoeng, hvilket gir totalt 60 studiepoeng.

Kontaktpersonen for studiet er Bodil Cronquist.

Waterpark Montessori

Waterpark Montessori International er en privat utdanningstilbyder som har virke i Norge. Kursene er samlings- og nettbasert, og samlingene finner sted i skoleferiene i Oslo. WMI tilbyr diplom for aldersgruppene 0-3, 3-6, 6-9, 9-12 og 12-18. Opptakskrav er fullført og bestått videregående skole eller tilsvarende realkompetanse. Praksismoduler finner sted i montessoribarnehager og -skoler som er godkjent av Waterpark Montessori International. Waterpark er per i dag ikke NOKUT-godkjent og gir ikke formelle studiepoeng. Utdanningen er godkjent av Utdanningsdirektoratet som «spesialkompetanse i montessoripedagogikk».

Waterpark Montessori har søkt om MACTE-godkjenning, og NMF gir Waterpark to års utsettelse til å få MACTE-godkjenningen på plass (se vedtak fra NMF øverst på denne siden). Har de ikke oppnådd MACTE-godkjenning innen høsten 2019, vil NMF ikke lenger anerkjenne og godkjenne utdanning fra Waterpark. Spørsmål om utdanningen til Waterpark og deres prosess med MACTE-akkreditering kan rettes direkte til Waterpark.

Duhovka Institut i Praha i Tsjekkia (AMS)

Duhovka Montessori Teacher Education Program ligger i Praha, Tsjekkia, og tilbyr montessoriutdanning for 3-6 og 6-12. Senteret er tilsluttet AMS. Utdanningen kan kombineres med jobb, da den består av samlinger i sommerferien og langhelger gjennom til sammen to år.

Kontaktperson: Dorothy Paul

Montessori Institute Prague

Montessori Institute Prague, i Praha i Tsjekkia tilbyr AMI-sertifisert utdanning for aldersgruppen 0–3, 3–6 og 6–12.

Andre steder

Vi vil også tipse om at det finnes mange muligheter til å ta AMI- eller AMS utdanning i USA. En oversikt over de ulike instituttene i USA finner du her:
http://amiusa.org/training-center-locator/
https://amshq.org/Teacher-Resources/AMS-Teacher-Education-Programs

Montessorisenteret

Montessorisenteret tilbyr et variert og spennende kursprogram for alle som ønsker kunnskap om montessoripedagogikken.  Kurs som tilbys er blant annet AMI-assistentkurs, innføringskurs i montessoripedagogikk og ledelse på montessorivis. Se kursprogrammet her.