Etterspørselen etter kvalifiserte montessoripedagoger er stor. Her er noen videreutdanningsmuligheter for deg som vil bli montessoripedagog.

NB: Dette må du vite om all videreutdanning i montessoripedagogikk i Norge:
Montessoripedagogikk er ikke en snarvei utenom formell barnehagelærerkompetanse eller undervisningskompetanse i skolen. I Norge krever myndighetene formell undervisningskompetanse for lærere, og montessoripedagogikken er en kompetanse som kommer i tillegg til dette.

Alle med kompetanse i montessoripedagogikk vil være en god ressurs for sin skole og barnehage, men den formelle lærer- eller barnehagelærerkompetansen vil avgjøre hva slags stillinger, ansvar og lønn man kan få.

For skolene kreves det at minst 50% av personalet i undervisningsstillinger til enhver tid er montessoripedagoger. Ansatte som ikke har formell undervisningskompetanse, men kun montessoriutdanning vil ikke telle for å oppfylle dette kravet. Kravet er absolutt, og lærere som er under utdanning, i permisjon eller sykemeldt telles heller ikke.

De tre mulighetene i Norge er alle godkjent som tilleggskompetanse i montessoripedagogikk av Utdanningsdirektoratet, men det er kun studiet på USN som gir studiepoeng.

Universitetet i Sørøst-Norge

Studiet i montessoripedagogikk for aldersgruppen 3-12 år (barnehage og grunnskole), er formelt godkjent og gir studiepoeng. Studiet er fullfinansiert av Kunnskapsdepartementet, og er dermed gratis for studenten. Studiet kan også bygges ut til et AMI-diplom. Studiested er Bakkenteigen i gamle Vestfold fylke.

Her kan du se opptakskravene.

Studiet har oppstart hver høst.

Waterpark Montessori International

Waterpark Montessori International er en privat utdanningstilbyder som utdanner mange montessoripdagoger i Norge. Kursene er samlings- og nettbasert, og samlingene finner sted i skoleferiene i Oslo. WMI tilbyr diplom for aldersgruppene 0-3, 3-6, 6-9, 9-12 og 12-18. Opptakskrav er fullført og bestått videregående skole eller tilsvarende realkompetanse. Praksismoduler finner sted i montessoribarnehager og -skoler som er godkjent av Waterpark Montessori International.

WMI gir ikke formelle studiepoeng, men er MACTE-akkreditert og  godkjent av Utdanningsdirektoratet som «spesialkompetanse i montessoripedagogikk».

Duhovka Institut (AMS)

Duhovka Institut holder opprinnelig til i Praha, men startet opp med utdanning i Norge sommeren 2019. Den er samlingsbasert, og med oppstart hvert andre år. Utdanningen er tilknyttet American Montessori Society (AMS). Les mer om utdanningen her.

AMI-utdanning

Association Montessori Internationale (AMI) tilbyr mange utdanningsmuligheter rundt om i verden. På nettsidene til AMI finnes en global oversikt over AMI-godkjente utdanningsinstitusjoner. Hos AMI er du sikret en anerkjent utdanning som montessoripedagog, og kan få jobb verden over. AMI-utdanning er ikke NOKUT-godkjent i Norge.

AMI tilbyr utdanning for følgende aldersgrupper:

  • Assistants to Infancy (0-3)
  • Primary (3-6)
  • First Plane (0-6)
  • Elementary (6-12)
  • Adolescent (12-18)

Les mer her: AMI Training Programmes

AMI-utdanning i Bergamo i Italia
Centro Internazionale Studi Montessoriani i den italienske byen Bergamo utdanner montessorilærere for aldersgruppen 6-12 år. Senteret ble grunnlagt av Maria Montessoris sønn, Mario Montessori, i 1961. Dette er et ettårig fulltidsstudium, og det tas opp et nytt kull hvert år. Undervisningen foregår på engelsk, og gir opplæring både i bruken av montessorimateriellet og i Montessoris teori og filosofi. Skoleåret starter i begynnelsen av september og avsluttes i slutten av juni. De avsluttende eksamenene er både skriftlige og muntlige. Senteret i Bergamo er godkjent av det internasjonale montessoriforbundet, AMI, og ved bestått eksamen får man et AMI-diplom som er anerkjent over hele verden.

AMI-instituttet i London
Maria Montessori Institute tilbyr montessoriutdanning for aldersgruppen 3-6 kontinuerlig, og setter med jevne mellomrom også opp utdanningen for aldersgruppene 0-3 og 6-12 år. Utdanningen for 6-12 år har de pleid å sette opp som sommerkurs over 4 somre.

Montessori Institute Prague
Montessori Institute Prague, i Praha i Tsjekkia tilbyr AMI-sertifisert utdanning for aldersgruppen 0–3, 3–6 og 6–12.

Stockholms Universitet

NB: Vi har fått informasjon om at dette tilbudet ikke fortsetter høsten 2023.
Stockholms universitet tilbyr en utdanning i montessoripedagogikk for aldersgruppen 6-12 år. Utdanningen gir 60 studiepoeng (som også godkjennes i Norge), og fokuserer på den praktiske tillempingen og Montessoris teorier om læring i relasjon til moderne forskning. Utdanningen er samlingsbasert og kan kombineres med jobb.

Kontakt Eva-Maria Ahlquist for mer informasjon.

Malmö universitet

Malmö universitet tilbyr montessoriutdanning fra 3-12 år. Studiet består av to moduler á 30 studiepoeng, hvilket gir totalt 60 studiepoeng.

Montessoripedagogik I+II

Montessoripedagogik III

Kontaktpersonen for studiet er: Bodil Cronquist

USA

Vi vil også tipse om at det finnes mange muligheter til å ta AMI- eller AMS utdanning i USA. En oversikt over de ulike instituttene i USA finner du her:
http://amiusa.org/training-center-locator/
https://amshq.org/Teacher-Resources/AMS-Teacher-Education-Programs