NAMTA/AMI Montessori Orientation to Adolescent Studies gir en oversikt over essensielle montessoriprinsipper og bakgrunnsinformasjonen man trenger for å møte behovene hos ungdom.

Gjennom å utforske Montessoris teori i dybden for denne aldersgruppen, vil deltagerne få forståelse for betydningen av det tredje utviklingstrinnet for individets utvikling, og vil bli godt forberedt til å tilrettelegge for utviklingen i denne viktige fasen i livet.

Instruktører, rådgivere og foredragsholdere hjelper deltagerne individuelt til å oppnå forståelse for Montessoris teori og praksis, og til å implementere prinsippene i deres eget miljø og omstendigheter. De studentene som gjennomfører kurskravene mottar «AMI Montessori Orientation to Adolescent Studies Certificate».

En viktig del av orienteringen handler om å erfare ungdommens liv: deres studier, deres arbeid, deres sosiale liv, deres økende behov for selvstendighet og deres behov for å arbeide side-om-side med voksne. Gjennom å tilbringe tid i det tilrettelagte miljøet på gården får deltagerne utforske disse elementene.

Les mer om studiet her.

Kurset holdes i sommerferien, og tilbys på to steder:
Hershey Montessori School’s Huntsburg Farm Campus, Huntsburg, Ohio, USA.
Montessoriskolan Lära för livet, Rydet, Sätila, Sverige.