Daglig leder søkes til Stiftelsen Treklang Montessori Barnehage

Arbeidsgiver: Stiftelsen Treklang Montessori
Stillingstittel: Daglig leder i barnehage/ styrer
Frist: Snarest
Ansettelsesform: Fast

Har du erfaring som daglig leder / styrer eller pedagogisk leder, og ønsker å jobbe i en barnehage der Montessoriprinsippene ligger til grunn for vår pedagogiske tilnærming? Da håper vi at du vil søke deg til Treklang Montessori Barnehage.

Vi søker en omsorgsfull og engasjert daglig leder til vår barnehage som vil ivareta et godt omsorgs- og læringsmiljø for barna.

Stillingen er ledig fra august 2024.

Stillingen fordeles med 40% på avdeling og 60% ledelse med overordnet ansvar som beskrevet under:

 • Daglig drift og sikre at barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer
 • I tett samarbeid med øvrig pedagogisk personale ha ansvar for at det pedagogiske arbeidet er forankret i Montessoris prinsipper og i tråd med rammeplanen og barnehageloven
 • Personalledelse
 • Økonomistyring, rapportering og budsjettansvar
 • Samarbeid med relevante institusjoner, bydelen og PPU tjenesten, helsestasjon og skolen
 • Kontakt og samarbeid med foreldre
 • Samarbeid med kommunen og bydel om vedlikehold av bygningsmassen

Daglig leder ansettes av styret for stiftelsen, og rapporterer til styret.

Vi søker deg som har:

 • Godkjent utdanning som barnehagelærer eller annen høyskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse
 • Bakgrunn fra eller vilje til å sette seg inn i Montessoripedagogikk
 • Gode norskkunnskaper – både muntlig og skriftlig
 • Erfaring som styrer eller leder er ønskelig

Personlig egenskaper:

 • Du har gode kommunikasjonsferdigheter og kan samhandle med barn, ansatte og foresatte på en god måte
 • Du er tydelig og trygg som leder
 • Du har faglig interesse for å drifte barnehagen etter Montessoris prinsipper
 • Du fremmer en inkluderende og støttende arbeidskultur
 • Du har godt humør, kan inspirere og skape trivsel

Relevant ledererfaring eller utdanning, og Montessoripedagogisk utdanning vektlegges.

Vi kan tilby:

 • Fast 100% stilling som daglig leder, 40% på avdeling og 60% administrasjon
 • Lønn i henhold til Oslo kommunes avtaler
 • 4 ukers sommerferie i juli med avspasering i øvrige skoleferier
 • En dyktig og erfaren personalgruppe som arbeider til det beste for barnehagen
 • Mulighet for Montessoripedagogisk utdannelse etter endt prøvetid

Om arbeidsgiveren:
Stiftelsen Treklang Barnehage ble opprettet i 1983 av psykiater Astri Brun og barnehagepedagog Berit Matheson. Den pedagogiske virksomheten er forankret i Maria Montessoris prinsipper. Vi holder til i Homansbyen, nærmere bestemt i Underhaugsveien 20. Vårt gule murhus er det eldste huset i Homansbyen. Her koser vi oss med god plass og en fin, gammel hage.

Barnehagen har 30 – 35 barn i alderen 2 til 6 år fordelt på 2 grupper. Den ene gruppen med ca. 10 barn fra 2 til 3 år. Den andre gruppen har ca. 20 – 25 barn i alderen 3 til 6 år. Det er 7 ansatte, samt faste vikarer.

Friluftsliv, musikk og kreativ utfoldelse er en del av hverdagene. Treklang er en barnehage med lange tradisjoner som vi ønsker å opprettholde: grønnsaksfest, Luciafeiring, julemesse, adventsstund, påskefrokost og sommerfest mm.

Les mer om barnehagen på www.treklang.no

Spørsmål rettes til:
Styreleder Cecilie Broch Knudsen ceciliebrochknudsen@gmail.com // 934 45 103
Eller til styremedlem Martine Larsen Rygh larsenrygh@gmail.com // 951 79 780

Sektor: Privat/stiftelse
Lederkategori: Leder
Sted: Underhaugsveien 20, 0354 Oslo
Hjemmekontor: Nei
Bransje: Barn, skole og undervisning
Stillingsfunksjon: Barnehage / Pedagogisk leder, Barnehage / styrer
Arbeidsspråk: Norsk