Jobber du mot mobbing og for å skape et trygt og godt barnehage-, fritids- og skolemiljø? Er du klar for kunnskap og inspirasjon som kan styrke det arbeidet?

Partnerskap mot mobbing og World Anti-Bullying Forum (WABF) har gleden av å tilby et antall fribilletter, inkludert opphold, til WABF 2021 i Stockholm 1–3 november. En unik mulighet til å delta på verdens største konferanse om mobbing!

  • 200 programpunkter med aktuell forskning og praktiske erfaringer fra hele verden.
  • Forskere, praktikere og beslutningstakere deler sin kunnskap i workshops, posterpresentasjoner, paneldiskusjoner og muntlige presentasjoner.
  • Samtaler og diskusjoner med mulighet til å stille spørsmål og dele kunnskap og erfaringer.
  • Tilgang til presentasjoner og innspillinger i 3 måneder etter konferansen.

Tilbudet dekker ikke reise eller frikjøp.

Søk om deltakelse her. Du må være tilknyttet en av organisasjonene i Partnerskap mot mobbing for å søke.

Frist: 11. oktober

Om Partnerskap mot mobbing
Montessori Norge representerer Friskolenes kontakforum i Partnerskap mot mobbing. Målet er å gi alle barn og unge et godt lærings- og oppvekstmiljø. Hver år deler organisasjonen ut midler til arbeid om mobbing.

Partnerskapet består av regjeringen, Sámediggi – Sametinget, Utdanningsforbundet, Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG), Foreldreutvalget for barnehager (FUB), Fagforbundet, KS Kommunesektorens organisasjon, Skolenes landsforbund, Skolelederforbundet, Elevorganisasjonen, Norsk Lektorlag, PBL, Landsgruppen av helsesykepleiere NSF, Frivillighet Norge og Friskolenes kontaktforum.