Digitalt assistentkurs

Fra 12. april til 8. mai arrangerer vi et digitalt assistentkurs for alle som ønsker en omfattende og grundig innføring i montessoripedagogikk.

Hva er et assistentkurs?
Et assistentkurs passer for de som er ansatt som assistenter/SFO-assistenter i montessoriskoler og -barnehager, men også for alle ansatte som ikke har montessoriutdanning, og for ledere uten montessorikompetanse. Deltakere som ikke jobber ved en montessoriskole eller -barnehage, men ønsker å lære mer om barns utvikling er også velkomen til å delta. Assistentkurset er mer omfattende enn et introduksjonskurs, men du trenger ingen forkunnskaper for å delta.

Her lærer du grunnleggende teori om montessoripedagogikken, barns behov og hvordan vi møter dem i de ulike utviklingstrinnene. I tillegg får du en grundig innføring i de ulike elementene som utgjør et godt montessorimiljø, som for eksempel bruk av observasjon og hvordan skape et forberedt miljø som støtter barns læring og utvikling. Kurset dekker utviklingstrinnene fra 3 til 12 år.

Vanligvis går et assistentkurs over 2 uker, med fysisk oppmøte. Men ettersom dette nå gjennomføres digitalt i sin helhet, må vi strekke det over lenger tid og noe kortere økter. Man må medregne noe selvstendig arbeid og tid til observasjon underveis i kurset.

Assistentkurset består av 36 timer forelesning (digitalt via Schoology) og 33 timer egenstudier (inkludert lesing av pensum, oppgaver og 9 timer observasjon i egen gruppe.) Totalt 69 timer.

Tidspunktene for forelesningene er:

 • Mandag 12. april: kl. 13.00-16.30
 • Tirsdag 13. april: kl. 13.00-16.30
 • Onsdag 14. april: kl. 13.00-16.30
 • Lørdag 17. april: kl. 9.00-12.30
 • Torsdag 22. april: kl. 13.00-16.30
 • Fredag 23. april: kl. 13.00-16.30
 • Lørdag 24. april: kl 9.00-12.30
 • Torsdag 29. april: kl. 13.00-16.30
 • Fredag 30. april: kl. 13.00-16.30
 • Torsdag 6. mai: kl. 13.00-16.30
 • Fredag 7. mai: kl. 13.00-16.30
 • Lørdag 8. mai: kl 9.00-12.30

Det er obligatorisk deltakelse, og derfor er det viktig å sjekke at man har mulighet til å delta på disse datoene. Kurset er «live» og det blir ikke gjort opptak som kan deles i etterkant av forelsningene.

Du kan se en fullstendig timeplan over kurset her:
Program for Grunnkurs i montessoripedagogikk 2021

Deltakere får et AMI Assistentkurs-diplom for gjennomført kurs.

Kursholdere er Carla Foster og Madlena Ulrich som underviser ved videreutdanning i montessoripedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Alle påmeldte vil få lenke til kurset tilsendt på epost. Derfor trenger vi personlig epost til hver deltaker.

Påmeldingsfrist: 1. april. Påmelding er bindende.
Pris: 8500 kroner.