Digitalt kurs med Montessori Sports

Hvordan kan sport og idrett bidra positivt til barns utdanning? Hvordan kan prinsipper fra montessoripedagogikken brukes i idrettsaktiviteter? Og hva er kjennetegnene på et tilrettelagt miljø for idrettsaktiviteter.

I samarbeid med Montessori Sports (tidligere Montessori Football) lanserer vi nå et digitalt kurs for alle som ønsker å lære mer om hvordan de kan integrere idrett i et montessorimiljø for barn i alle aldre. Dette kurset passer for alle som jobber  med barn i et montessorimiljø, både i barnehage og skole. Det gir også en introduksjon til de viktigste prinsippene i montessoripedagogikken, og vil også være nyttig for alle som jobber med barn og idrett.

Kurset er utviklet i samarbeid med Association Montessori Internationale (AMI).  Omfanget er på 40 timer, og kurset ligger klart på Montessori Sports’ digitale kursplattform. Det betyr at du kan ta øktene når du selv vil, og i ditt eget tempo. Du har tilgang til kurset i ett år fra du melder deg på. Kurset er på engelsk, og med engelske undertekster.

Vi har lenge ønsket å arrangere en workshop med Montessori Sports i Norge, og gledet oss til at de skulle komme til oss i april 2020. Den workshopen ble naturlig nok avlyst, og derfor er vi veldig glade for at de har utviklet et digitalt kurs.

– Montessoripedagogen er den beste fotballtreneren. Vi har mye erfaring med ulike trenere, og det står vi for. Montessoripedagoger forstår barnets utvikling og behov, og de skaper tilrettelagte miljø der barn kan utvikle interesser og ferdigheter. (Ruben Jongkind, Montessori Sports)

Les mer i denne reportasjen fra 2019: Montessori-fotball: På lag med barna