Montessori Norge inviterer skoleledere og styremedlemmer ved montessoriskoler til digitalt medlemsmøte om skolenes utfordringer i forbindelse med koronapandemien med advokat Bjørn Brodwall tirsdag 28. april kl. 15.

Bjørn Brodwall er advokat med lang erfaring innen friskolesektoren, og holder styrekurs for montessoriskolene og -barnehagene for Montessori Norge hvert år.

I møtet vil vi diskutere ulike juridiske problemstillinger skolene opplever nå, og bidra med råd om hvordan man sikrer dokumentasjon, personvern og at forskrifter og regelverk blir ivaretatt i denne perioden. Vi har allerede gjort klar en del problemstillinger vi føler ikke er godt nok belyst og besvart, og det er mulig å stille spørsmål direkte i møtet, eventuelt i forkant.

Bjørn Brodwall vil utarbeide et notat om de juridiske problemstillingene i etterkant at møtet , som vil bli delt med montessoriskolene.

Lenke til møtet vil bli sendt på epost til montessoriskolene mandag. Ta kontakt med oss dersom du er skoleleder eller i styret til en montessoriskole og ikke har mottatt lenke til møtet.