Drøbak Montessori søker montessoripedagog

Montessoripedagog 100% stilling på mellomtrinnet med snarlig tiltredelse.

Vi søker lærer, gjerne med Montessoriutdanning, som ønsker å bidra til å utvikle vårt åpne og inkluderende læringsmiljø. Vi legger til rette for godt samspill mellom barn og voksne, slik at vårt læringsmiljø støtter og utvikler den enkelte elevs kunnskapsglede og faglige utvikling. Vi søker deg som er pedagog med god relasjonskompetanse og stort faglig engasjement til mellomtrinnet. Lærere og spesialpedagoger, som ønsker å bli montessoripedagoger, er også velkomne til å søke.

Send søknad, snarest til: skole@drobakmontessori.no

Lønn etter avtale. Snarlig tiltredelse.

Ta gjerne kontakt med daglig leder Mervi Flugsrud på mobil 926 99 886 for mer informasjon om stillingen.

Drøbak Montessori Skole
Osloveien 27, 1440 Drøbak
drobakmontessori.no