Viktige endringer i fordelingen av studiepoeng i montessoriutdanningen ved Høgskolen i Sørøst-Norge: På grunn av de nye kompetansekravene til lærerne er det nå presisert hvordan de 60 studiepoengene fordeler seg faglig sett.

Videreutdanningen i montessoripedagogikk er et samlingsbasert studium. Det er en utdanning for pedagoger tilknyttet montessoriskoler og montessoribarnehager. Studiet går over to år på deltid, og gir 60 studiepoeng.

På grunn av de nye kompetansekravene til lærerne er det nå presisert hvordan de 60 studiepoengene fordeler seg faglig sett.

Beregning av studiepoeng pr. fag for montessori videreutdanning:

Studiepoengfordeling i videreutdanningen for å jobbe i barnehage:

Teori= 10 studiepoeng
Praktisk-estetiske fag (PL, sensorisk uten geometri, Kultur og natur musikk og kunst): 20 studiepoeng (200 timer) inkl. forelesninger og øving
Språk, 80 timer undervisning, 50 timer øving, 20 timer gjennom praktiske-estetiske fag= 15 studiepoeng
Matematikk, 70 timer undervisning, 50 timers øving, 30 timer sensorisk geometri = 15 studiepoeng

Studiepoengfordeling i videreutdanningen for å jobbe i skolen:

Teori 10 sp
Matematikk 15 sp
Språk 15 sp
Samfunnsfag/ naturfag 15 sp
Kunst og musikk 5 sp

Dette kan ha stor betydning for om en lærer tilfredsstiller kravet til undervisningskompetanse. NMF har avklart med direktoratet at dette er godkjent som kompetanse i fag slik det nå er vektlagt hos Høgskolen i Sørøst-Norge, og det er opp til rektor/styrer å avgjøre hvordan de veier studiepoengene for den enkelte ansatte.

Montessoristudiet er fortsatt godkjent i sin helhet som 60 studiepoeng i hht. kravet til spesialkompetanse etter privatskoleloven § 2-1 andre ledd bokstav b.