Åmot Montessoriskole søker etter en grunnskolelærer i 100% fast stilling fra 1. august 2023.

Arbeidsoppgaver

 • Organisere og gjennomføre undervisning
 • Skrive individuelle opplæringsplaner og årsrapporter
 • Kontinuerlig oppfølging av elevenes individuelle utvikling
 • Delta på teammøter og fellesmøter
 • Samarbeide med daglig leder, pedagogisk leder og assistent
 • Samarbeide med foresatte og andre ved behov

Krav til kompetanse

 • Godkjent lærerutdanning eller tilsvarende pedagogisk utdanning
 • Svært gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper

Ønsket kompetanse

 • Godkjent videreutdanning innen Montessoripedagogikk, tatt opp på et godkjent ut-danningsprogram eller interessert i å ta videreutdanningen
 • Undervisningskompetanse i basisfagene
 • Grunnskolelærerutdanning 1.-7. klasse

Språk

 • Norsk/Skandinavisk
 • Hvis ikke-skandinavisk: NOKUT godkjent norskprøve nivå 3 (Bergenstest)

Egenskaper

 • Genuint opptatt av og bevisst at hvert barn er unikt, kompetent og sårbart
 • Selvstendig og samarbeidsvillig
 • Fleksibel, løsningsorientert, strukturert og med evne til å yte det lille ekstra
 • Høyt engasjement og positive holdninger
 • Trygg og tydelig voksen
 • Opptatt av kompetanseutvikling
 • Opptatt av Maria Montessori sin pedagogikk

Vi tilbyr

 • Mulighet til å være med å forme egen stilling og arbeidsplass
 • Arbeide i team med daglig leder, faglærere og assistenter.
 • Et lite, oversiktlig og svært godt arbeidsmiljø
 • 100 % fast stilling
 • Intern og ekstern kompetanseutvikling
 • Mulighet for støtte til videreutdanning innen Montessoripedagogikk
 • Konkurransedyktige lønns- og pensjonsvilkår

Gyldig politiattest iht. Opplæringsloven §10-9 må fremlegges før tiltredelse. Personlig egnethet vil vektlegges.

Søknader behandles fortløpende.

Velkommen til oss!

Kontakt: For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med daglig leder Unni Døhl Fotland

E-post: post@amotmontessori.no

Mobil: 467 83 924 / 981 06 057