Montessori Norge har lenge jobbet for å bli vertsorganisasjon i forbindelse med en fellesløsning for montessoriskoler som ønsker å koble seg på Feide. Per dags dato er dette uaktuelt grunnet regelverk fra Udir, som krever at vertsorganisasjonen har eierskap over skolene som er med i fellesløsningen. Montessori Norge har derfor vært i kontakt med utviklerne av det skoleadministrative systemet Barn-Nett, og konsulent- og programvarehuset Devtec (bistår med å innføre Feide) for å utarbeide pristilbud som hver enkelt montessoriskole kan benytte seg av.

Barn-Nett

Montessori Norge innhentet informasjon om forskjellige skoleadministrative systemer i 2020, og har valgt å anbefale Barn-Nett til alle montessoriskoler som er på jakt etter et SAS eller ønsker å bytte ut det de allerede benytter seg av. Barn-Nett har flere fornøyde brukere blant montessoriskolene, og gir muligheter for tilpasninger som passer våre behov. Det er også mulig at Montessori Norge kan bidra til utvikling og tilpasninger etter hvilke behov våre medlemsskoler har i fremtiden.

Barn-Nett tilbyr ulike produkter/tjenester i sitt system, og skoler som bruker Barn-Netts skoleadministrative system og eventuelle andre tilleggsprodukter vil faktureres direkte av Barn-Nett. Mottatt pristilbud ligger på våre lukkede internsider, lenke ligger lenger ned på siden.

Feide og Devtec

Feide er den nasjonale løsningen for sikker innlogging og datadeling i utdanning og forskning. Denne løsningen er utarbeidet av Uninett i samarbeid med Utdanningsdirektoratet og Unit. Det er ikke et krav at skoler benytter seg av denne tjenesten, men det er et ønske fra Udir at flest mulig tar i bruk løsningen. Følg denne lenken eller se videoen nedenfor for mer om Feide:

For å koble seg til Feide trengs særdeles gode IKT-ferdigheter. Det vil derfor være mest nærliggende for de fleste skoler å benytte seg av en tredjepart for å innføre Feide. I den sammenheng anbefaler Montessori Norge konsulent- og programvarehuset Devtec. Mottatt pristilbud gjeldende ut januar 2021 ligger på våre lukkede internsider, lenke dit finnes lenger ned på siden.

Spørsmål og svar om samarbeidet og hvordan skoler kan bli med

  • Hva er Montessori Norges rolle?

Montessori Norge er kun en interesseorganisasjon som har jobbet for å skaffe medlemsskolene en gunstig pris på et velfungerende skoleadministrativt system og tilgang til Feide. Montessori Norge vil sammen med Barn-Nett se på og prioritere hvilke behov det er for tilknytninger til andre systemer, endringer i systemet som kommer mange til gode, endringer som er nødvendige for å tilpasse systemet til montessoriskolers behov og så videre.

  • Hva hvis man ikke ønsker å bruke Barn-Netts skoleadministrative system, men fortsatt vil kobles opp mot Feide via Devtec?

Enkeltskoler som ønsker å få Feidetilkobling, men vil bruke et annet skoleadministrativt system, kan ta direkte kontakt med Devtec. De vil få en god pris, men den vil være høyere enn for de som benytter seg av Barn-Nett (se prisvedlegg nederst i denne saken).

16. september 2020 holdt Montessori Norge og Barn-Nett et webinar for skoler som ønsket mer informasjon om Barn-Nett. Her presenterte Barn-Nett det skoleadministrative systemet, og svarte på spørsmål fra skolene. Oslo Montessoriskole som allerede har begynt å bruke Barn-Netts system delte sine erfaringer så langt. Under kan du lese en kort oppsummering av spørsmål og svar fra møtet.

Skoler som ikke kunne delta på webinaret og ønsker en demonstrasjon av det skoleadministrative systemet, kan ta direkte kontakt med Barn-Nett eller Montessori Norge. Dersom dette gjelder mange kan det bli aktuelt å sette opp et nytt webinar.

Spørsmål og svar fra webinar med Barn-Nett 16. september 2020:

  • Ivaretar Barn-Nett GDPR?

Ja, hele systemet tilfredsstiller GDPR-kravene.

  • Er systemet koblet mot folkeregisteret?

Nei, ikke per i dag.

  • Kan Barn-Nett kobles til Uni Micro?

Ja, det er det allerede en kobling til Uni Micro.

  • Kan Barn-Nett kobles mot andre systemer?

Det gjøres en del koblinger nå i forbindelse med Feide, der det lages registre som kan tas ut. Det kan for eksempel overføres faktureringsinfo og elevdata til Visma-produkter per i dag. Siden det finnes mange ulike systemer er det vanskelig å si noe generelt, men Barn-Nett ser på og svarer på hver enkelt henvendelse angående koblinger. Det vil være aktuelt å jobbe videre med koblinger og integreringer i samarbeid med Montessori Norge.

  • Kan man føre fravær for elever i Barn-Nett?

Ja, de har laget et system for foreldrekommunikasjon, E-barn. Her kan man ha kommunikasjon med foresatte, og fravær kan registreres av lærere, andre ansatte eller de foresatte selv.

  • Kan Barn-Nett erstatte kvalitetssikringssystemet KFF-KSS/IK-friskole ?

Det må Montessori Norge komme tilbake til. Vi vil etter hvert gå gjennom hvor de to systemene overlapper og hva man eventuelt kan gjøre for å forenkle, slik at skolene ikke trenger så mange ulike systemer. KFF-KSS/IK-friskole vil fortsatt være tilgjengelig for skoler som ønsker dette. Det kan også være aktuelt med en form for integrasjon.

  • Har Barn-Netts HMS-system noe om miljørettet helsevern?

Ja, det er lenket inn både lovverk og informasjon om dette.

  • Kan man legge inn ulike programmer (for eksempel Olweus-programmet) og dokumenter selv?

Ja, du kan legge inn det du vil. Fra Barn-Nett får du en standardversjon der du kan skjule det du ikke ønsker å bruke, og lime inn det du vil ha der. Hvis det er programmer og dokumenter som gjelder mange av montessoriskolene, kan det bli laget noen egne standarder for montessoriskoler.

Diverse:

Inspeksjonslister, karakterer og vitnemål, loggføring av presentasjoner er et mulig steg to i videreutvikling av systemet i samarbeid med Montessori Norge.

Man trenger ikke ta i bruk hele systemet på en gang, men kan begynne med å bare bruke det for personalet, bare elever, kun HMS og så videre.

Systemet er ikke koblet opp mot Gule sider.

Priser og mer informasjon

Tidligere pristilbud fra Barn-Nett og Devtec finnes på våre lukkede internsider for medlemmer. Som pålogget kan man følge denne lenken.

Krav til organisasjonsstruktur:

Kontaktinformasjon