Felles oppstart i september for videreutdanningen ved Waterpark Montessori

Waterpark Montessori er én av tre godkjente videreutdanninger i montessoripedagogikk i Norge. Utdanningen er delt inn i moduler, men fra og med september 2022 starter de opp med et nytt system for alle som ønsker å ta videreutdanningen skoleåret 2022-2023.

– Det betyr at alle som ønsker å ta teorimodulen i november og delta på den praktiske samlingen i februar starter opp samtidig som én kohort i september, forteller college director ved Waterpark Montessori, Sarah Kennedy-Berge, og legger til at det er 15% avslag på fullt diplom for den som melder seg på innen utgangen av juni.

Det vil likevel være mulig for de som ønsker det å kun ta enkeltmoduler.

– Vi ønsker å beholde den fleksible og blandet-læring tilnærmingen vår, med både digital undervisning og fysiske samlinger. I tillegg har vi fortsatt korte kurs for inspirasjon og faglig utvikling, for assistenter, og de vi både reiser rundt og gir foredrag og veiledning online.

Derfor er endringen først og fremst merkbar for de som ønsker å ta et fullt diplom og bli godkjent som montessoripedagog.

I likhet med videreutdanningen ved Universitetet i Sørøst-Norge og Duhovka Institut på Hamar, må man ha undervisningskompetanse (lærerutdanning eller tilsvarende), og videreutdanning i montessoripedagogikk for å bli godkjent som montessoripedagog av Utdanningsdirektoratet. Sarah understreker at man likevel kan ta diplomet og for eksempel jobbe som assistent på en montessoriskole.

I tillegg har hun en liten nyhet hun ikke klarer å la være å dele:

– Vi har nå i gang med å søke om å kunne gi studiepoeng med et samarbeidsuniversitet. Jeg er litt redd for å «jinxe» det, og vi vet at det er en langvarig prosess, men det er også veldig spennende!

Sarah regner med at de vil ha mer konkret informasjon å dele om studiepoeng i løpet av våren 2023.