Kongsvinger Montessoriskole startet opp høsten 2019, og i dette skoleåret tilbyr vi undervisning for elever på trinnene 1-4. Vi har behov for flere pedagoger, både med og uten Montessoriutdanning.

Nysgjerrighet, lærelyst og skaperglede står sentralt i et forberedt miljø, og vi vektlegger at skolen skal være et opplæringssted på barnas premisser. Dette skoleåret har vi 34 elever, i årene framover utvider vi frem til vi er en barne- og ungdomsskole med 100 elever.

Vi leter etter deg som har lyst til å være med på å bygge opp et solid og alternativt opplæringsmiljø sammen med oss. Vi ønsker oss pedagoger som har evne til å skape gode relasjoner, har pågangsmot og gjennomføringsevne og liker å samarbeide nært i et tverrfaglig team. På vår skole samarbeider elever, foreldre og en herlig ansattgjeng om å finne de beste løsninger for barna. Skolens ansatte har store muligheter for intern og ekstern kompetanseutvikling, og i denne jobben vil du ha en helt unik mulighet til å være med på å forme både egen stilling og selve skolen i tråd med Montessoripedagogikken og gjeldende lovverk.

Kongsvinger Montessoriskole ligger lokalisert på Rasta i Kongsvinger by med et supert nærmiljø. Skolen har skog i eget uteområde, med tilgang til både gapahuk og lavvo i umiddelbar nærhet.

Søknader behandles fortløpende. Både heltids- og deltidsansettelser er av interesse.
Ta gjerne kontakt om du har lyst på en liten prat.

Tiltredelse: Snarest

Send oss noen ord om hvem du er og hvordan du ser for deg at du kan passe inn i vårt team, og send til oss sammen med din CV til post@kongsvingermontessori.no.

Kontaktinformasjon:
Hanne Holme tlf. 90626690 eller Birthe Finstad Bruvik tlf. 922 46968