Tekst: Siri Holst Larsen

Å feire fødselsdag bringer med seg glede og forventing, men mange har sikkert opplevd at det meningsfulle innholdet kan forsvinne i overdådige gaver og innholdsløs feiring. Foreldre kan føle seg overveldet i valgets kvaler med tanke på hvordan barnets fødselsdag skal markeres og gjøres til en minnerik dag.

Liva, Olivia og Iben ved Kongsvinger montessoriskole viser lyset og globusen de bruker når noen har bursdag. Foto: Kongsvinger montessoriskole.

Fødselsdagsfeiring i et montessorirom kan være en vakker opplevelse, og en lærerik tradisjon. For barn er det vanskelig å forstå begrepet tid. Hva er et år? En dag? Hvor mange dager er det i et år?

Tidsbegrepet er abstrakt, og for å hjelpe barnet i forståelsen følger vi vår pedagogikk og gjør det mer konkret gjennom vårt materiell og våre aktiviteter.

For de mindre barna (6 – 9 år) møtes man i en samling. Noen skoler er så heldige å være i besittelse av et teppe som viser solsystemet vårt, og da rulles det ut. I midten plasseres et stort lys som representerer solen. Fødselsdagsbarnet blir invitert til å tenne lyset. Så får han/hun enten sandpapirglobusen eller globusen med de fargelagte kontinentene i hendene og begynner å gå rolig rundt lyset (det vil si solen). Barnet går like mange ganger rundt lyset som antall år det fyller. De andre barna i sirkelen følger nøye med og teller rundene høyt. På denne vakre måten får barnet kjenne på at solsystemet er vår venn. Barnet føler seg viktig og ser sin plass i universet. Dette er en god og konkret måte for å forstå jordens årlige vandring rundt solen. Når barnet setter seg ned, gir de andre barna et kompliment hver til den som fyller år.

Til sist synges en fødselsdagssang – på gruppens fellesspråk og kanskje på et annet ønsket språk.

Noen steder får barna ta med egne bilder – ett for hvert leveår. Barnet kan bli bedt om å fortelle noe til hvert bilde, og etterpå blir bildene hengt opp slik at de andre barna kan studere tidslinjen nærmere og stille spørsmål. Slik blir det en meget konkret og personlig måte å vise barnets utvikling på, og en fin hjelp for å forstå hva en tidslinje er.

Når barna blir større (9 – 12 år) vil det være naturlig å la dem være med å velge hvordan de vil at fødselsdagen skal markeres på skolen. Mange skoler lager et tilbud med fire–fem aktiviteter som de kan velge fra. Det kan være felles leker for hele gruppen, sette på musikk for å danse, høytlesing fra en spesiell bok for eksempel. Og uansett alder, en sang setter alle pris på å få!

På denne måten ønsker vi at barna har fått en verdifull markering av sin fødselsdag, og med håp om at de slik vil få en bedre forståelse av tidsbegrepet og vår plass og tilhørighet i universet.

Melodi: En bonde i vår by

The earth goes around the sun,
The earth goes around the sun,
It takes a year to go around,
The earth goes around the sun.
And now (name of the child) is (age)!