Våre nye nettsider er fortsatt under arbeid, og det vil komme mer informasjon her etter hvert til våre medlemsskoler og -barnehager. For privatmedlemskap, se her.

Montessori Norge skal i tiden fremover jobbe med å lage en «ressurspakke» til medlemskolene og -barnehagene, da vi opplever at det er stor etterspørsel etter dette. Med det ønsker vi å kunne tilby både nye og eksisterende medlemmer ulike maler/standardskriv, informasjon om regelverk, tariffavtaler, aktuelt lovverk, informasjon om forsvarlig system, HMS, montessoriutdanning og andre relevante ressurser vi ser det er behov for. Dette arbeidet påbegynnes nå, og vi vil inkludere skolene og barnehagene i prosessen underveis.