Ressurser

Norsk Montessoriforbund har utarbeidet arbeidsavtaler tilpasset montessoribarnehagene og -skolene. Utgangspunktet for å inngå en avtale som omhandler lønn og arbeidstid vil kunne være ulikt hos våre medlemsbarnehager og -skoler.

Anbefalinger ved inngåelse av individuelle arbeidsavtaler i montessoribarnehagen.
Anbefalinger ved inngåelse av individuelle arbeidsavtaler i montessoriskolen.

Ved etablering av private skoler er det ikke uvanlig at politikere som er kritiske til en friskoleetablering hevder at kommunen taper penger når friskolen starter opp. Har disse politikerne rett i sine påstander? Her er et notat fra Kristne friskolers forbund fra desember 2015, som forklarer hva som skjer med de statlige overføringene til kommuner og fylkeskommuner.

Spesialundervisning:
Veileder fra Utdanningsdirektoratet om spesialundervisning
Veileder om overganger for barn og unge som får spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning