6. og 7. november arrangerer Montessori Norge fordypningskurs over to dager. Tema er tidslinjer: «Et dypdykk i dyp tid: Livets tidslinje og Menneskenes tidslinje».

Kurset arrangeres på Radisson Blu Airport Hotel på Gardermoen.

Kurset er det som gjerne kalles en «refresher» på engelsk, og egner seg for montessoripedagoger og ansatte som har god kjennskap til montessoripedagogikken og montessorilæreplanen. Kurset retter seg primært mot 6-12.

Kursholder er Carla Foster, som er universitetslektor ved videreutdanningen i montessoripedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Program

Lørdag 6. november kl. 10.00-16.00:
«Hemmeligheten bak min suksess: Historier om tilpasning» i Livets tidslinje.

Vi ser på fortellinger for 6-9 som vil være en hjelp til elevenes forberedelse for evolusjon og deres grunnleggende forståelse for habitat og tilpasning. Vi ser også på fortellinger for 9-12 som knytter Livets tidslinje med ting som nå er kjent om pre-kambrisk tid og Livets tre.

Vi utforsker den spesifikke tilpasningen som trengs for et liv i havet, et liv på land og et liv for dyr som forlater et terrestrisk liv til fordel for et akvatisk liv. Vi ser også nærmere på plantenes tidslinje. Vi deler sanger, fortellinger, poesi og enkle skriveøvelser, som vil hjelpe deg å bruke Livets tidslinje på ulike måter i hvert steg i barnets utvikling gjennom hele barneskolen.

Søndag 7. november kl. 09.00-15.00:
Vi tar utgangspunkt i de menneskelige tendensene og grunnskolebarnets karakteristikker mens vi utforsker de to tidslinjene om menneskene. Vi ser på hva som er hittil kjent om de ulike menneskeartene som levde i tiden som omfavnes i den første tidslinjen og opprinnelsen til Homo sapiens. Vi fokuserer på noe av det som gjør oss mennesker unike; språkets opprinnelse, kreativitet, fellesskap og åndelighet. Vi ser på den andre tidslinjen om mennesker på en litt annen måte, gjennom å utforske hvilke alternative historier vi kan fortelle om samtidig menneskelig aktivitet i Afrika, Nord- og Sør-Amerika, Europa, Asia og Australia.

Prisen for kurset er 2800 kroner.
Det inkluderer kurs, lunsj, pauseservering, kaffe/te begge dager og middag lørdag kl. 19.00 på kurshotellet.

Overnatting er ikke inkludert i prisen, men kan bestilles i tillegg.
Enkeltrom: 1495 kroner
Dobbeltrom: 1595 kroner

Faktura for kurset blir sendt per epost/EHF.

Vi vil følge gjeldende anbefalinger for smittevern på kursstedet.

Påmeldingsfrist 1. oktober.