Forskningsparken Montessori AS er en to-avdelings barnehage med 39 barn og ti ansatte som ligger mellom Forskningsparken og Blindern T-banestasjon. Vi arbeider like godt innendørs som ute med et like rikt tilbud. Vi er en gjeng veldig engasjerte medarbeidere som representerer en organisasjon som ønsker å være lærende i stadig utvikling. Vi søker en medarbeider som er ansvarlig og betydningsfull for små mennesker som skal være i utvikling for å forstå seg selv og verden.

Formelle krav:

 • 3-årig barnehagelærerutdanning UDIR godkjent.
 • Norskprøve B2 muntlig og skriftlig /"Bergenstest"
 • Sette seg inn i og følge statlige og interne lover og retningslinjer.


Stillingen innebærer:

 • Arbeide selvstendig og samarbeide i team med å planlegge, gjennomføre og evaluere barnas hverdag.
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere presentasjoner individuelt og i gruppe.
 • Arbeide didaktisk og ta i bruk barnehagens planverktøy.
 • Holde deg faglig ajour.
 • Bidra og samarbeide for individuell og felles kompetanseutvikling.
 • Følge og bruke arbeidsplassens kommunikasjonsregler.


Personlige egenskaper:

 • Erfaring med arbeid med barn, gjerne Montessoriutdannelse.
 • Trygg base for barn; tydelig, raus og ansvarlig.
 • Reflektere over egen praksis og inneha endringskompetanse.
 • Løsningsorientert.
 • Glad i uteliv.


Vi tilbyr:

 • Arbeid med mening.
 • Intern og ekstern kompetanseutvikling.
 • Påvirke egen arbeidsplass og hverdag.
 • Godt arbeidsmiljø.
 • Rause og tydelige ledere.
 • Gode lønns og feriebetingelser.

 

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Politiattest må kunne fremvises.

Kun aktuelle kandidater vil bli kontaktet.

Søknadsfrist omgående.

Tiltredelse: omgående.

Søknad sendes elektronisk og spørsmål kan rettes til:

Daglig leder Cecilie Halstensen
Mobil: 91906163
Epost: barnehage@forskningsparken.no