Forskningsparken Montessori AS er en to-avdelings barnehage med 39 barn og ti ansatte som ligger mellom Forskningsparken og Blindern T-banestasjon. Vi arbeider like godt innendørs som ute med et like rikt tilbud. Vi er en gjeng veldig engasjerte medarbeidere som representerer en organisasjon som ønsker å være lærende i stadig utvikling. Vi søker en medarbeider som er ansvarlig og betydningsfull for små mennesker som skal være i utvikling for å forstå seg selv og verden.

Barnehagelærer/avdelingsleder

Formelle krav:

 • 3-årig barnehagelærerutdanning UDIR godkjent.
 • Norskprøve B2 muntlig og skriftlig /»Bergenstest»
 • Sette seg inn i og følge statlige og interne lover og retningslinjer.

Stillingen innebærer:

 • Arbeide selvstendig og samarbeide i team med å planlegge, gjennomføre og evaluere barnas hverdag.
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere presentasjoner individuelt og i gruppe.
 • Arbeide didaktisk og ta i bruk barnehagens planverktøy.
 • Holde deg faglig ajour.
 • Bidra og samarbeide for individuell og felles kompetanseutvikling.
 • Følge og bruke arbeidsplassens kommunikasjonsregler.

Vi tilbyr:

 • Arbeid med mening.
 • Intern og ekstern kompetanseutvikling.
 • Påvirke egen arbeidsplass og hverdag.
 • Godt arbeidsmiljø.
 • Gode lønns og feriebetingelser.

Krav til kompetanse

 • Barnehagelærer
 • Barnehagelærer med Montessoriutdannelse
 • Barnehagelærer med Montessori-erfaring

Ønsket kompetanse

 • Erfaring fra barnehage, gjerne Montessoribarnehage
 • Erfaring som pedagogisk leder eller nyutdannet

Personlige egenskaper

 • Trygg base for barn; tydelig, raus og ansvarlig
 • Strukturert
 • Utviklings og endringskompetanse
 • Glad i uteliv

Søknad med CV sendes på mail til barnehage@forskningsparken.no

Søknadsfrist 12.10.2020.

For spørsmål om stillingen vennligst kontakt daglig leder Cecilie Halstensen på mail  barnehage@forskningsparken.no, tlf: 91906163/22143439