Friskolekuttet – hva nå?

Vi har levert over 30.000 underskrifter mot kutt i tilskudd, demonstrert utenfor Stortinget og avisene skrev «Regjeringen snur». Men det har de ikke gjort, så hva skjer nå?

Regjeringens forslag til ny tilskuddsmodell for friskolene vil bety et kutt på over en halv milliard kroner innen fem år, og går hardest ut over de kombinerte barne- og ungdomsskolene. Konsekvensen blir at kombinerte skoler kan bli nødt til å legge ned ungdomstrinnet. Dette forslaget står regjeringen ved, og høringsfristen er 15. januar 2024.

I stedet har friskoleorganisasjonene blitt invitert inn i prosessen med å se på endringer i for eksempel kapitaltilskudd, men dette arbeidet vil først være ferdig lenge etter høringsfristen for forslag til endringer i privatskolelova, forskrift og økonomiforskrift til privatskolelova. Regjeringen har altså ikke snudd.

Hva skjer videre?
Vi har lagt fram vår sak til Utdanning- og forskningskomiteen, og har en løpende dialog med politikere i komiteen. De gir sin innstilling til Stortinget 11. desember.

Flere politikere bidro med appeller under demonstrasjonen 8. november. På vegne av friskoleorganisasjonene stilte Abid Raja (V) følgende spørsmål til kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun uka etter demonstrasjonen:

«Kan statsråden avklare hvilke deler av tilskuddsmodellen arbeidsgruppen vil få anledning til å vurdere, og hvilke konkrete sammenligninger som ligger til grunn for konklusjonen om at tilskuddet til private, kombinerte barne- og ungdomsskoler er for høyt sammenlignet med utgiftene i kommunale, kombinerte skoler?»

I svaret hevdes det fortsatt at kombinerte skoler får for mye i tilskudd, selv om det også er deler av svaret som gir grunn til forsiktig optimisme. Hele svaret finner dere her.

Montessori Norge og de andre friskoleorgansiasjonene vil delta i Kunnskapsdepartementets arbeidsgruppe for ny tilskuddsmodell, men mye av kampen skjer før den tid:

Svar på høringen!
Montessori Norge og de andre friskoleorganisasjonene vil svare på høringen, men oppfordrer alle våre medlemmer til å sende inn høringssvar og samarbeide om dette i sine nettverk. Jo flere vi er, jo større er muligheten for å bli hørt.

Friskolene i Vestland inviterer til høringskonferanse 4. desember, og vi oppfordrer andre nettverk til å gjøre det samme.