I tillegg til tilsyn med alle frittstående skolers årsregnskap, gjennomførte Utdanningsdirektoratet 53 tilsyn med andre temaer i 2016.

I fjor handlet flere av tilsynene om grunnleggende oppgaver og ansvar for skolens styre. I tillegg har flere av tilsynene blant annet handlet om elevenes psykososiale skolemiljø, skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen, virksomhetsbasert vurdering og gjennomføring av Elevundersøkelsen.

Du kan laste ned og lese hele rapporten her.