Haldde Montessoriskole, som starter opp høsten 2018, er en fådelt barneskole godkjent for 40 elever. Skolen baserer seg på Maria
Montessoris filosofi og pedagogiske prinsipper.

Skolen ligger landlig men likevel sentrumsnært til, i Kåfjord ca 10 km utenfor Alta by. Vår læringsarena strekker seg fra fjord, fjell og dal i skolens nærområde til museum, bibliotek og badeland i bykjernen. Fysisk aktivitet, uteskole og oppdagende læring står sentralt i vår opplæring.

Våre 13 ansatte skal alle ha eleven i sentrum og være trygge og
tilstedeværende voksenpersoner.

Lærer / montessoripedagog – fast 100 % stilling

Vi søker deg som ønsker å være med på gi barn en helhetlig utdanning med utgangspunkt i et læringssyn der sosial, emosjonell, fysisk og intellektuell utvikling anses som like viktige.

Vi har behov for en lærer/montessoripedagog som kan undervise på 1.-7. trinn, inneha
kontaktlærer- og ev. teamlederfunksjon og følge opp enkeltvedtak om spesialundervisning.

Kvalifikasjoner:

 • lærerutdanning for undervisning på 1. – 7. trinn
 • montessoripedagogikk eller villig til å ta videreutdanning i pedagogikken
 • undervisningskompetanse i matematikk og/eller begynneropplæring, samt spesial-pedagogisk kompetanse er ønskelig
 • erfaring fra undervisning / arbeid med barn og unge er en fordel
 • god IKT-kompetanse er ønskelig
 • gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper

Personlige egenskaper:

 • god på relasjonsbygging, både med små og store
 • en tydelig og trygg voksen som trives i klasselederrollen
 • fleksibel, selvstendig og løsningsorientert – håndterer uforutsigbarhet og autonomitet på en konstruktiv måte
 • fysisk helse som er forenlig med deltakelse på uteskole og fysisk aktivitet

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • et fellesskap hvor ønsket om å bygge opp et unikt opplæringstilbud sammen er stort
 • et trygt og godt arbeidsmiljø for små og store
 • konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
 • mulighet for opprykk til inspektør ved utvidelse av skolen

 

Tiltredelse: snarest
Søknadsfrist: 15. januar 2021

 

Ansettelse forutsetter framlegging av godkjent politiattest.
Søknad med CV sendes til e-post: rektor@halddemontessori.no
For spørsmål ta kontakt med rektor Vegard Ludvigsen på tlf. 47 64 38 49.