På Hamar Montessoriskole er det ledig 100% fast stilling på ungdomstrinnet med tiltredelse fra 01.01.19.

Kvalifikasjoner: Allmennlærerutdanning/grunnskolelærerutdanning med montessori videreutdanning.

Vedkommende som blir ansatt har holdninger i tråd med lærerprofesjonens verdier og har evnen til å se hver elev og ta hensyn til den enkeltes evner og interesser. En må også være i stand til å sette grenser og være konsekvent.

Sentrale kvalifikasjoner:

 • er en strukturert og tydelig relasjonsbygger som bidrar positivt i et arbeidsmiljø
 • ser muligheter hos alle elever uansett hvilke utfordringer de har
 • liker å arbeide i team og ser fleksible løsninger i en travel skolehverdag
 • har evne til å arbeide under press
 • har gode kommunikative ferdigheter muntlig og skriftlig
 • tar aktivt del i og lar seg inspirere av vår skoles utviklingsområder
 • bruker IKT som verktøy
 • personlig egnethet vektlegges.

Det bes sendt fullstendig CV sammen med søknad som beskriver kvalifikasjoner og ditt engasjement, og hvordan du ønsker å bidra profesjonelt i aktuell stilling.

Søknad sendes innen: 8.november.

Søknad sendes til rektor på epost: post@hamar-montessoriskole.no

Krav til kompetanse:

 • allmennlærer/grunnskolelærer utdannelse
 • montessorividereutdanning, fortrinnsvis for aldersgruppen 12-15år

Ønskelig kompetanse:

 • montessoriutdannelse

Personlige egenskaper:

 • strukturert
 • gode kommunikative ferdigheter
 • ser muligheter hos alle elever

Arbeidsgiver:
Hamar Montessori Skole

Hjemmeside:
https://www.hamar-montessoriskole.no

Hamar Montessoriskole ble stiftet i 2001 og er en privat skole godkjent for 1.- 0.trinn. Skolen følger Maria Montessori sin internasjonalt anerkjente pedagogikk med barnet i sentrum og med en høy grad av individuell tilpasning. Skolen har kvalifiserte lærere med allmennlærerutdanning -og videreutdanning innen montessori pedagogikk. Hamar Montessoriskole er godkjent for 105 elever og rekrutteringen til skolen har vært stabil siden første driftsår i 2001. Inneværende skoleår er det 92 elever ved skolen der 29 av elevene er på ungdomstrinnet. Skolen flyttet inn i nytt skolebygg på Hedmarktoppen i februar 2018 og tilbyr montessoripedagogikken i topp moderne lokaler med unike naturområder i nærområde.