Vi ønsker en engasjert og positiv rektor til en 100% fast stilling ved Hamar Montessoriskole.

Stiftelsen Hamar Montessoriskole er en privatskole som drives etter montessoripedagogiske prinsipper og læreplan. Skolen har mange engasjerte og kunnskapsrike lærere og assistenter. Skolen er godkjent for 105 elever fra 1-10 trinn og har i dag 97 elever. Vi ønsker en ny daglig leder som er motivert for å jobbe i et montessorimiljø, og som er interessert i nye utfordringer. Vi søker en sterk lederskikkelse som har kompetansen som behøves for å videreutvikle skolen, samt kunne skape et godt arbeidsmiljø for både elever og ansatte.

Ansvar
Rektor er arbeidsgiver og skolens daglige leder
Elevenes læringsmiljø
Personalledelse
Pedagogisk og faglig ansvar
Økonomi, skolens eiendom, HMS og administrative oppgaver
Skolens formelle kontakt utad
Rektor svarer til skolens styre og møter fast i styremøter

Nøkkelkvalifikasjoner
Lederkompetanse og -egenskaper.
Gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner.
God faglig kompetanse på budsjett og økonomi.
Evne til å bygge gode relasjoner og team.

Personlige egenskaper
Kunne sette tydelige mål og evner å oppnå dem.
Evner å bygge relasjoner til elever, kollegaer og foresatte.
God evne til å motivere og skape et godt arbeidsmiljø.
Positiv til nye utfordringer.
Evner å være fleksibel.
Faglig engasjert i montessoripedagogikk.

Ønskede kvalifikasjoner
Kompetanse innen montessoripedagogikk eller erfaring i et montessorimiljø.

Vi kan tilby
Lønn og arbeidsforhold etter tariff og pensjonsavtale.
En flott montessoriskole i et fantastisk nybygg ved Hedmarktoppen.

Søknadsfrist: 30. april 2020
Ønsket tiltredelse: 15 august 2020

Politiattest må fremlegges ved tiltredelse.
Søknad med CV og referanser sendes til: Styreleder Jennifer Varbanov
jennifer.varbanov@hamar-montessoriskole.no
Kontakt Jennifer Varbanov ved eventuelt spørsmål på telefon 40 47 08 68.