Hamarøy Montessoriskole søker montessoripedagog/ lærer

Hamarøy Montessoriskole er en statlig godkjent, privat grunnskole basert på Maria Montessoris pedagogiske metoder. Skolen er godkjent for 30 elever fra 1. til 7. trinn, og ligger på vakre Skutvik i Hamarøy Kommune.

Hamarøy Montessoriskole har ledig 100% stilling som montessoripedagog/ lærer med oppstart 1. august 2018.

Vi søker deg som har evne til å inspirere og veilede barn, er fleksibel, utviklingsorientert og god på praktisk tilrettelegging og planlegging. Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og har lyst og vilje til å ta videreutdanning i montessoripedagogikk.

Vi søker deg som har:

  • Utdanning som allmennlærer/ adjunkt eller tilsvarende, med videreutdanning i montessoripedagogikk.
  • Andre relevante fagkvalifikasjoner er spesialpedagogikk, norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag og naturfag
  • Andre med relevant utdanning og erfaring kan også være aktuelle.

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø og samarbeid med et engasjert og handlingskraftig lokalmiljø.

Opplæring vil bli gitt. Lønn etter avtale/kvalifikasjoner.

Oppstart 1. august 2018. 
Politiattest må fremlegges ved tiltredelse.

Søknad med CV og referanser sendes til post@hamaroymontessori.no, eller per post til Hamarøy Montessoriskole. Ness. 8290 Skutvik.

Har du spørsmål ta gjerne kontakt med rektor Marianne Apold på telefon 75771188

Søknadsfrist er 9. april 2018

www.hamaroymontessori.no