Harstad Montessoriskole søker Montessoripedagog/gjerne med spes.ped i 100% fast stilling fra og med 01.08.2021.

Harstad Montessoriskole ligger 5 km sør for Harstad sentrum i naturskjønne omgivelser. Vi er en 1-7 skole med 50 elever og 13 ansatte. Skolen ble etablert i 2014. Skolen har god dekning av engasjerte lærere og miljøarbeidere med  montessorikompetanse.

Vi søker deg som har:

 • Almennlærerutdanning
 • Montessoriutdanning
 • Har utdanning i eller erfaring med spesialundervisning
 • Er opptatt av hele eleven, både det faglige og det sosiale.
 • Har evne til å inspirere og veilede barn
 • Er fleksibel og god på praktisk tilrettelegging og planlegging
 • Har gode samarbeidsevner

 Vi kan tilby:

 • Pensjon i SPK
 • Lønn etter tariff
 • Godt arbeidsmiljø for store og små
 • Engasjerte og handlekraftige kolleger

Søknad med CV sendes oss pr.e-post eller brev innen 15.februar 2021.
Politiattest ikke eldre enn 3 mnd må fremlegges ved intervju.
Skolen vil kalle inn søkere fortløpende til jobbintervju.

Søknad sendes til:
Anita Munkvold / rektor / 412 98 226
anita@harstadmontessori.no

Harstad Montessoriskole
Postboks 59
9481 Harstad
www.harstadmontessori.no