Helgådal Montessori er barneskole godkjent for opptil 40 elever, 1.-7. klasse,
som drives etter Montessori pedagogikk. Skolen ligger i pittoreske, landlige omgivelser ca.
30 km fra Verdalsøra, i Verdal kommune. Helgådal Montessori har som mål å skape en
innovativ læringsarena som er mest mulig integrert i lokalsamfunnet. Les mer om oss på
h ttp://www.helgådalmontessori.no.

LEDIG STILLING
Vi søker etter en entusiastisk, dedikert og samarbeidsvillig ansatt som vil hjelpe oss med å
videreutvikle et unikt og inspirerende læringsmiljø. Vi har for tiden følgende ledige stilling:

LÆRER 100% – Fast stilling
(Kontaktlærer småtrinn i 2021-23)

Søknadsfrist: snarest, og innen 26.august

KVALIFIKASJONER OG UTDANNING

• Grunnskole lærerutdanning 1.-7., eller tilsvarende. Ønskelig med 30stp engelsk.
Søkere trenger ikke være kvalifisert montessoripedagog, men må være interessert i å tilegne
seg kunnskap om montessori pedagogikk, og bruke dette i klasserommet i samarbeid med
andre ansatte. Støtte og veiledning gis underveis.

Stillingen tilbys fast på betingelse av nødvendig kompetanseutvikling for å kunne undervise
som montessoripedagog. Det forventes at stillingsinnehaveren begynner formell
montessoriutdanning innen 5 år fra tiltredelse.

PERSONLIGE EGENSKAPER

• Omsorgsfull og oppmuntrende. Respekterer andre, og besitter forståelse for barnets behov.
• Løsningsorientert og fleksibel
• Motivert og opptatt av å hjelpe hver enkelt elev til å realisere sitt fulle potensiale.
• Evne til å bygge gode relasjoner, både med barn og voksne. Kan samarbeide med forskjellige
aktører, innenfor og utenfor skolen.
• Bidrar bevisst til et positivt og støttende arbeidsmiljø.

VI TILBYR

Våre ansatte er vår største og viktigste ressurs. Vi tilbyr våre lærere og assistenter:
• Konkurransedyktig lønn og pensjonsordninger (Statens Pensjonskasse)
• Hjelp og støtte ved eventuell flytting
• Økonomisk støtte til videreutdanning
• En spennende mulighet til å lære om
montessoripedagogikk
• Et trivelig og dynamisk arbeidsmiljø – i et fantastisk
bygdesamfunn!

Personlig egnethet vektlegges. Tilsetting forutsetter
framlegging av gyldig politiattest. Spørsmål om stillingen og
informasjon om skolen rettes til Fionna Gratton,
mobil – 950 81 053.

CV og søknad sendes ved epost til:
Helgådal Montessori
ved Rektor/dagligleder
Fionna Gratton
info@helgadalmontessori.no