Holmedal Montessoriskule søker pedagog og fagarbeider/assistent

Holmedal Montessoriskule vart etablert i 2005 og hausten 2019  har vi 42 elevar, fordelt på 2 grupper frå 1. – 7. klassesteg. Vi underviser elevane i aldersblanda grupper og nyttar læreplan for montessoriskulen, som byggjer på pedagogikk utvikla av Maria Montessori. Skulen ligg landleg og idyllisk til i Holmedal ved vakre Dalsfjorden, i Askvoll kommune i Sogn og Fjordane. Vi har både fjord og fjell rett utanfor døra, og eit godt opparbeidd uteareal som vi stadig utviklar vidare.

Vi kan tilby:

 • tariffavtale / lønn etter tariff
 • pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • høve til å ta montessoriutdanning og vidareutdanning
 • trivelege, flinke og erfarne kollegaer, mange med tilleggsutdanning i montessoripedagogikk
 • tett samarbeid med kontaktlærarar og fagarbeidar

Vi har ledig mellombels stilling som montessoripedagog/pedagog og/eller fagarbeidar/assistent frå 1. august 2019 – 31. juli 2020, med høve til forlenging:

 • Pedagog i  gruppe 1 (1.- 3. klassesteg), 70 % – 100 % stilling
 • Fagarbeidar/assistent:  30 %  – 80 % stilling

Det vil også kunne vere aktuelt å kombinere desse stillingane, dersom det er ynskjeleg / føremålstenleg.

Vi ynskjer allmennlærar / fagarbeidar som:

 • har studert montessoripedagogikk eller har interesse for pedagogikken
 • har erfaring frå barneskule og gjerne fagkompetanse og/eller erfaring med begynnaropplæring og spesialpedagogikk.
 • har «vi-kjensle», og vil vere med på å vidareutvikle skulen
 • er positiv, fleksibel og kreativ
 • kan arbeide sjølvstendig og har gode samarbeidsevner
 • ynskjer å inspirere elevane til utforsking og læring
 • har god relasjonskompetanse

Send søknad med CV  til oss pr. e-post eller brev innan 29. mars 2019.   

Aktuelle søkjarar vert kalla inn til jobbintervju. Prøvetid 6 månader.
Krav om politiattest ved tilsetjing.

For meir informasjon sjå heimesida vår: www.holmedalmontessoriskule.no
Montessoripedagogikk:  www.montessorinorge.no

Kontaktperson: Oddveig Lyngstad, rektor, 995 00883, e-post: post@holmsk.no

Holmedal montessoriskule
Dalsfjordvegen 3007
6982 Holmedal

Tlf: 57734253