Vi søker barnehagelærer i 100% stilling

Har du utdanning som barnehagelærer og montessorilærer? Eller er du barnehagelærer og er motivert for å ta montessoriutdanning? Har du lyst til å jobbe i et velfungerende montessorimiljø med mye kompetanse og god stemning blant barn og voksne? Kanskje lar du deg også friste av vårt nye flotte bygg i Eikelund i Holmestrand? Da er du velkommen til å søke stilling hos oss!

HIM er en veletablert internasjonal montessoribarnehage for aldersgruppen 0-6 år som holder til i samme bygg som montessoriskolen. Sammen tilbyr vi en helhetlig montessorihverdag til barn i aldersgruppe 0-12 år.

Vi søker deg som:

 • Er positiv og har et åpent menneskesyn
 • Er glad i å bruke naturen og nærområdet som en aktiv del av barnehagehverdagen
 • Ønsker å jobbe i et internasjonalt miljø
 • Har evne og lyst til å være i lærings- veilednings- og utviklingsprosesser
 • Har vilje og evne til å arbeide styrkebasert og i tråd med montessoripedagogikken
 • Vil være aktivt deltakende i videreutvikling av barnehagen vår
 • Inspirerer barn så vel som kollegaer gjennom å by på deg selv og din kompetanse
 • Har høy arbeidsmoral og vilje til å yte det lille ekstra
 • Er anerkjennende og tydelig
 • Er lojal og løsningsorientert
 • Er engasjert og humoristisk

Litt om oss og hva vi kan tilby:

 • Vi er en livssynsnøytral, tospråklig og internasjonal montessoribarnehage
 • Vi er en engasjert personalgruppe som er interessert i å utvikle både barnehagen, barna og oss selv
 • Vi har aktive og inspirerende arbeidsdager i et godt faglig miljø
 • Vi tilbyr videreutdanning innenfor montessoripedagogikken, temakvelder og annen kompetanseheving
 • Vi er medlemmer i Private barnehagers landsforbund og Montessori Norge

Kvalifikasjonskrav:
Bestått barnehagelærerutdanning og montessoriutdanning. Du bør i tillegg har erfaring fra arbeid med montessoripedagogikk. Barnehagelærere som er under montessoriutdanning eller ønsker å ta slik utdanning, er også velkommen til å søke. Personlig egnethet for stilling tillegges stor vekt.

Type stilling: Fast 100 % stilling som barnehagelærer med tiltredelse snarest mulig.

Søknad sendes:
Holmestrand Internasjonale Montessoribarnehage, Eikelund 8, 3083 Holmestrand

Søknadsfrist: 4. oktober 2021

Kontaktperson: Styrer Mari Beathe Lia Balendran,
E-post: post@montessoribarnehage.no