HIM er en internasjonal montessoribarnehage som holder til i nytt felles bygg sammen med montessoriskolen på Grefsrud i Holmestrand. Vi har barn i alderen 0-6 år. Vi søker etter førskolelærer, som fortrinnsvis også er montessoripedagog.

Vi søker deg som:

 • Er positiv og har et åpent menneskesyn
 • Er glad i å bruke naturen og nærområdet som en aktiv del av barnehagehverdagen
 • Ønsker å jobbe i et internasjonalt miljø
 • Har evne og lyst til å være i lærings- veilednings- og utviklingsprosesser
 • Har vilje og evne til å arbeide styrkebasert og i tråd med montessoripedagogikken
 • Vil være aktivt deltakende i videreutvikling av barnehagen vår
 • Inspirerer barn så vel som kollegaer gjennom å by på deg selv og din kompetanse
 • Har høy arbeidsmoral og vilje til å yte det lille ekstra
 • Er anerkjennende og tydelig
 • Er lojal og løsningsorientert
 • Er engasjert og humoristisk

Litt om oss og hva vi kan tilby:

 • Vi er en livssynsnøytral, tospråklig og internasjonal montessoribarnehage
 • Vi er en engasjert personalgruppe som er interessert i å utvikle både barnehagen, barna og oss selv
 • Vi har aktive og inspirerende arbeidsdager i et godt faglig miljø
 • Vi tilbyr videreutdanning innenfor montessoripedagogikken, temakvelder og annen kompetanseheving
 • Vi er medlemmer i Private barnehagers landsforbund og Montessori Norge.

Kvalifikasjonskrav:
Bestått førskolelærer/barnehagelærerutdanning og montessoriutdanning. Du bør i tillegg har erfaring fra arbeid med montessoripedagogikk. Barnehagelærere som er under montessoriutdanning eller ønsker å ta slik utdanning, er også velkommen til å søke. Personlig egnethet for stilling tillegges stor vekt.

Type stilling:
Fast 100 % stilling som barnehagelærer med tiltredelse 1. august 2021

Søknad sendes:
Holmestrand Internasjonale Montessoribarnehage, Eikelund 8, 3083 Holmestrand, e-post: post@montessoribarnehage.no

Søknadsfrist: 1. mai 2021

Kontaktperson: Styrer Mari Beathe Lia Balendran tlf. 330151221 eller mobil 97473560