Holmestrand Internasjonale Montessoriskole søker daglig leder / rektor

Holmestrand Internasjonale Montessoriskole er en grunnskole drevet etter Maria Montessoris pedagogiske prinsipper. Vi har 84 elever i aldersblandede grupper 1.–3. trinn og 4.–6. trinn sammen, og 7. trinn i eget klasserom.  Skolen har vært i drift siden 2004 og er en godt etablert skole med god lærertetthet, høy kompetanse og velfungerende samarbeid med skolestyret og foreldre/foresatte.  Vi har et internasjonalt miljø ved skolen med barn fra 30 nasjonaliteter.

Skolen er veletablert og velutstyrt, og er i prosess med å få oppført et bygg med utgangspunkt i montessoripedagogikkens tankegods. Denne spennende prosessen vil du få ta del i, og gjennom dette utvikle virksomheten videre mot målet om ett sømløst løp fra barnehage til skole.

Holmestrand Internasjonale Montessoribarnehage har 55 barn fra 1 – 6 år. Barnehagen ledes av egen styrer og har nært samarbeid med skolen.

Skolen holder til på Grefsrud i Holmestrand, ca. 50 minutter fra Oslo med tog.

Vi søker en dyktig rektor som vil være med å utvikle en skole med høye ambisjoner på elevenes vegne, og som har fokus på den enkelte elevs og lærers læring og utvikling. Rektor er skolens øverste leder og har hovedansvar for å drifte og utvikle skolen som helhet, med fullt personal- og resultatansvar.

Vi søker deg som:

 • utøver god skoleledelse i tråd med Maria Montessoris pedagogiske prinsipper
 • skaper og vedlikeholder godt samhold og gode relasjoner
 • har høy arbeidskapasitet
 • er selvstendig og selvdreven
 • har god menneskekunnskap og ser verdien av å bygge gode team
 • involverer elever og ansatte, men er også tydelig leder når det trengs
 • er synlig i skolehverdagen og fremstår med vennlighet og verdighet i alle sammenhenger

Kvalifikasjonskrav:

 • Høyskole/lærerutdanning gjerne med tilleggsutdannelse innen skoleledelse
 • Montessoriutdanning og/eller erfaring fra arbeid med montessoripedagogikk er en fordel
 • Erfaring fra skoledrift og strategisk ledelsesarbeid
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, muntlig og skriftlig
 • Behersker engelsk, muntlig og skriftlig

Vi tilbyr deg:

 • spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • engasjerte og dyktige medarbeidere i et godt fagmiljø
 • engasjerte samarbeidspartnere
 • konkurransedyktig lønn og betingelser

Tiltredelse: 1. august 2018

Søknadsfrist: 12. april 2018

I tråd med krav i Friskoleloven må gyldig politiattest fremlegges før tilsetting.

Send søknad og CV til post@montessoriskolen.no eller Eikelund 5, 3083 Holmestrand
Kontaktperson: Angelina Christiansen, tlf.: 33 05 16 99

www.montessoriskolen.no