Holmestrand Internasjonale Montessoriskole søker montessoripedagog

Holmestrand Internasjonale Montessoriskole søker monterssoripedagoger som vil være med å «bygge den nye montessoriskolen vår»

Holmestrand Internasjonale Montessoriskole er en grunnskole drevet etter Maria Montessoris pedagogiske prinsipper. Vi har 84 elever i aldersblandede grupper 1. – 3. og 4. – 6. trinn sammen og 7. trinn i eget klasserom. Holmestrand Internasjonale Montessoribarnehage har 55 barn fra 1 – 6 år. Holmestrand ligger 50 minutter fra Oslo med tog.

I høst begynner vi å bygge et nytt felles bygg for barnehagen og skolen. Vi regner med å flytte inn vinteren 2020/21. Da vil skolen øke antall elevplasser til 112, og barnehagen vil få 74 plasser.

MONTESSORIPEDAGOG

100 % vikariat for skoleåret 2019/2020 med mulighet for forlengelse.

Hos oss blir du medlem av et godt team hvor de fleste av oss er utdannet innen montessoripedagogikk. Skolen er veletablert og velutstyrt. Vi ser etter lærere som har videreutdanning innen montessoripedagogikk, eller montessoripedagoger uten lærerutdanning.

  • Du arbeider i samsvar med montessoripedagogikken
  • Du er selvstendig og selvdreven
  • Du blir medlem av et godt team
  • Du får lønn og betingelser som i den offentlige skolen

Tiltredelse: 1. august 2019
Søknadsfrist: fortløpende

Send søknad og CV til carsten@montessoriskolen.no eller per post til
Holmestrand Internasjonale Montessoriskole,
Eikelund 5,
3083 Holmestrand.

Kontaktperson: rektor Carsten Tobiassen, tlf: 93264252