Norsk Montessoriforbunds høringssvar til forslag til endringer i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning.

13. oktober var høringsfristen for Kunnskapsdepartementets forslag til endringer i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning. Forslaget fra departementet inneholder en minimumsnorm for grunnbemanning, skjerpet norm for pedagogisk bemanning og plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO. Du kan lese Norsk Montessoriforbunds høringssvar her.