Onsdag 15. april la kunnskapsminister Guri Melbye fram en smittevernveileder for barnehagene. Under pressekonferansen  la hun vekt på at det er trygt å åpne barnehagene, at man må lytte til faglige råd og at dette smitteverndokumentet er ment som et dynamisk dokument der det kan komme justeringer underveis. Vi i Montessori Norge tar gjerne imot innspill og synspunkter på veilederen, og hører gjerne hvilke erfaringer montessoribarnehagene gjør med tiltakene når barnehagene åpner. Disse vil formidle videre til myndighetene.

Du kan lese dokumentet her: Smittevernveileder for barnehager

Innspill til veilederen for skolene
Utdanningsdirektoratet jobber nå med en smittevernveileder som skal gi råd og retningslinjer til skolene når de gradvis gjenåpner. Denne skal være klar i begynnelsen av neste uke.

Vi har fått mulighet til å gi våre innspill til denne veilederen, i samarbeid med de andre friskoleorganisasjonene. I dette dokumentet kan du lese de generelle innspillene som er felles for friskolene, og våre innspill som spesielt gjelder montessoriskolene:

Innspill til veileder for barneskole og SFO i forbindelse med gjenåpning av skoler

I første omgang er dette innspill som gjelder smittevern, men det er også andre spørsmål og avklaringer som må tas, og vil sende myndighetene et eget notat om dette.

Noen problemstillingene er for eksempel:

  • «Frivillig» fravær: Hvilke rettigheter og retningslinjer gjelder når foresatte velger å holde barn hjemme uten legeerklæring? Hvem har ansvar for hva, og hvordan forholder skolen seg til fraværsregler og rett til skoleplass?
  • Hva gjør man med 4. trinn hvis de vanligvis er på gruppe med 5.-7. trinn? Kan de få hjemmeundervisning med sin gruppe, kan hele storskolen få tilbud om å komme tilbake, eller må det tilrettelegges for at kun 4. trinn er på skolen?
  • Økonomiske konsekvenser/ressursbruk: Tiltak vil kunne medføre økt ressursbruk for mange, og at dette må vurderes kompensert gjennom en støtteordning. Alle skoler oppfordres til å vise fleksibilitet og strekke seg langt for å finne gode løsninger i denne situasjonen. Det er viktig at skolene dokumenterer ressursbruken, og eventuelt økte kostnader. Dette vil være til stor hjelp hvis vi skal jobbe for økt bevilgning og støtte.
  • Kommunene har fått økte bevilgninger til innkjøp av læremidler/digitale hjelpemidler. Departementet sier at disse pengene vil komme friskolene til gode i det generelle tilskuddet, men da altså med to års etterslep. Friskoleorganisasjonene mener at disse midlene bør tildeles friskolene nå, fordi mange allerede har hatt økte utgifter på grunn av situasjonen med hjemmeskole.