I samarbeid med Madlena Ulrich ved videreutdanningen i montessoripedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge, arrangerer Montessori Norge:

Digitalt innføringskurs i montessoripedagogikk

Kurset passer for deg som jobber med aldersgruppen 0-15 år, og er nyansatt i en montessoriskole eller -barnehage, men som ikke selv har montessoriutdanning. Det gjelder enten du er leder, lærer, assistent, styremedlem, foresatt eller på andre måter hører til støtteapparatet rundt en montessoribarnehage eller -skole og ønsker en grundig innføring i viktige prinsipper i montessoripedagogikken.

Kurset er på totalt tolv timer. Det går over fire dager, der hver økt er på tre timer. Kurset er «live», og det er viktig at du har mulighet til å delta på de oppsatte tidspunktene. Det vil ikke bli lagt ut opptak av kurset i etterkant.

Kursdager og innhold:

  • Fredag 11.9. kl. 13 – 16: Grunnlaget for montessoripedagogikken
  • Lørdag 12.9. kl. 10 – 13: Barnet i det første utviklingstrinnet
  • Tirsdag 15.9. kl. 13 – 16: Barnet i det andre og tredje utviklingstrinnet
  • Torsdag 17.9. kl. 13 – 16: Miljøets og den voksne rolle

Kursholder Madlena Ulrich er førskolelærer, AMI trainer 3-6 og faglærer ved videreutdanningen i montessoripedagogikk ved Universitet i Sørøst-Norge.

Påmeldingsfrist: 4. september.
Pris: 2900 kroner per person. Vi sender faktura fra og med 4. september.
Påmeldingen er bindende.

Kurset foregår over Zoom og alle påmeldte vil få en personlig passordbeskyttet lenke tilsendt på epost. Derfor trenger vi en personlig epost til hver deltaker.

Kurset er påbegynt.