Montessoripedagog
100% fast stilling

Har du lærerutdanning, spesialpedagogikk og eventuelt også videreutdanning i montessoripedagogikk?

Kongsvinger Montessoriskole SA er en skole i vekst, og vi jakter stadig på flere lærere til vårt tverrfaglige og flotte team. Kongsvinger Montessoriskole ligger på Rasta i Kongsvinger by med supert nærmiljø. Skolen har både skolehage, veksthus og en egen skog som aktivt brukes i opplæringen. Skoleåret 2021-22 tilbyr vi undervisning for elever på trinnene 1-6, og i årene framover øker vi med ett-to trinn årlig frem til vi er både barne- og ungdomsskole med inntil 100 elever.

Vi tilbyr et faglig sterkt miljø, med et høyt ambisjonsnivå og med et sterkt fokus på å forme en skole som ivaretar utviklingsmessige behov hos både elever og ansatte, og der også foresatte regnes som en naturlig del av skolemiljøet. Vil du vite mer om oss eller tenker at dette kanskje kunne være et interessant for deg?

Søknader behandles fortløpende.

Send oss noen ord om hvem du er og hvordan du ser for deg at du kan passe inn i vårt team, og send det til oss sammen med din CV til hanne@kongsvingermontessori.no

Kontaktinformasjon: Hanne Holme tlf. 906 26690, Kongsvinger Montessoriskole