MONTESSORIPEDAGOG 100 % FAST STILLING

Kongsvinger Montessoriskole SA ekspanderer allerede før oppstart grunnet stor elevpågang og har behov for enda en montessoripedagog. Skolen drives etter pedagogikken til Maria Montessori. Nysgjerrighet, lærelyst og skaperglede står sentralt i et forberedt miljø der barnas premisser er førende for opplæringen. Skoleåret 2019-20 tilbyr vi undervisning for elever på trinnene 1-4, og årene framover øker vi med ett trinn årlig frem til vi er en 1-10-skole.

Vi søker nå etter deg som er montessoripedagog og har godkjent lærerutdanning. Du har meget god relasjonskompetanse, stor drivkraft og god samarbeidsevne. Du er en trygg, tydelig og rolig voksenperson som er genuint opptatt av og bevisst at hvert barn er unikt, kompetent og sårbart.

Vi tilbyr et spennende og variert arbeid, i nært samarbeid med like inspirerte og engasjerte kollegaer, samt mulighet til å være med å forme egen stilling og arbeidsplass. Du får arbeide i team med daglig leder, øvrige pedagoger og assistenter. Vi er et lite og oversiktlig miljø, som har store muligheter for intern og ekstern kompetanseutvikling.

Kongsvinger Montessoriskole ligger på Rasta i Kongsvinger by med supert nærmiljø. Skolen har skog i eget uteområde.

Dine arbeidsoppgaver i korte trekk:

  • Organisere og gjennomføre undervisning
  • Skrive individuelle opplæringsplaner og årsrapporter
  • Kontinuerlig oppfølging av elevenes individuelle utvikling
  • Delta på teammøter og fellesmøter
  • Samarbeide med daglig leder, pedagogisk leder og assistent
  • Samarbeide med foresatte og andre ved behov

Søknader behandles fortløpende.

Velkommen til oss!

Tiltredelse: Fra august 2019

Send oss en kortfattet søknad og CV til post@kongsvingermontessori.no.

Kontaktinformasjon:
Daglig leder Hilde Opberget tlf 907 48 759
Styreleder Kjersti Vevstad tlf 930 18 333

Gyldig politiattest iht. Opplæringsloven §10-9 må fremlegges ved tiltredelse. Personlig egnethet vektlegges.