Oppdatert 2. april: Her finner du oppdatert og nyttig informasjon for montessoriskoler og -barnehager i forbindelse med stengingen.

Siden oppdateres jevnlig etter hvert som vi får ny informasjon og avklaringer fra myndighetene.

Oppdatert 2. april kl. 17.00:

I et møte med friskoleorganisasjonene og Kunnskapsdepartementet ble det oppgitt at friskolene og barnehagene ikke vil få økonomisk støtte for å holde åpent i påsken.

Kommunene får ikke ekstra midler til å gi et slikt tilbud, og friskolene heller ikke kan vente seg noen økonomisk støtte for å holde åpent. Det er derfor heller ingen forventning eller krav om det. Altså er det slik at friskolene og de private barnehagene ikke kan forventes å gi et tilbud som går ut over det de vanligvis gir, og som er «avtalen» man har med foresatte i sine kontrakter. Dersom noen likevel skulle ønske å gi et slikt tilbud vil det være frivillig og dugnadsbasert, og man vil ikke kunne forvente kompensasjon.

Det ble også sagt i dagens møte at friskolene vil få informasjon i morgen, fredag 3. april, når det gjelder hvordan refusjon av foreldrebetaling i SFO skal foregå i praksis.

Her kan du lese mer om innspillene Montessori Norge ga Kunnskapsdepartementet i dagens møte:
Innspill til Kunnskapsdepartementet

Oppdatert 25.03. kl. 15.00:

Både skriftlig og muntlig eksamen på 10. trinn er avlyst. Elever på 10. trinn får fullverdig vitnemål uten eksamen.
Les mer på Udirs nettsider

Tirsdag 24. mars kunngjorde regjeringen at skoler og barnehager vil være stengt til og med 13. april, og at perioden kan forlenges.

Kunnskapsdepartementet har sendt ut et brev til alle skoler godkjent etter friskoleloven og
voksenopplæringsloven kap. 4 med informasjon om stengingen. Du kan lese brevet her. Brevet ble sendt ut kort tid før stengingen ble forlenget.

Oppdatert 19.03. kl 20.40:

SFO:
Vi har fått signaler fra Kunnskapsdepartementet om at det kommer et informasjonsbrev til friskolene rett over helgen. Vi har gitt beskjed om at det haster veldig å få avklart mer rundt SFO, og har derfor fått en foreløpig bekreftelse som sier følgende: I forbindelse med at skoler og SFO er stengt, skal også foreldre med barn som benytter SFO- tilbudet ved friskoler få refundert foreldrebetalingen for perioden det er stengt. Dette er for å unngå at friskoler skal foreta permitteringer av ansatte under stengingen. Dersom noen SFO’er likevel skulle permittere ansatte, vil kompensasjon og tilskudd bli avkortet. Departementet vil komme nærmere tilbake til hvordan ordningen skal administreres.

Vi synes at denne meldingen fra departementet er noe uklar, ettersom det her står at foresatte skal få refundert foreldrebetalingen for SFO, ikke at staten vil kompensere friskolene for bortfall av foreldrebetaling slik vi har forstått at ordningen skal være. Dette har vi gitt tilbakemelding på og bedt om at meldingen presiseres tydeligere. Uansett er det positivt at friskolene kan vente seg støtte på dette området. Vi oppdaterer på våre nettsider så snart det kommer en tydeligere avklaring.

Foreldrebetaling:
Vi får også en del spørsmål om foreldrebetalingen i skolen, og at flere blir kontaktet av foresatte som lurer på om situasjonen gir grunnlag for avkorting i skolepengene.

Til dette er svaret nei, skolepenger skal i prinsippet fortsatt betales så lenge eleven har skoleplass, ettersom skolen fortsatt gir et tilbud til alle elevene. Skolen er pliktig å gi undervisning som før, men på grunn av situasjonen kan ikke skolebygget lenger benyttes.

Et annet spørsmål er om skolene bør etterstrebe å finne fleksible løsninger, spesielt for foresatte som havner i en vanskelig økonomisk situasjon på grunn av denne krisen. Vår anbefaling her må være ganske generell, ettersom det vil avhenge av skolens økonomiske mulighet til å gi fritak, utsettelse av betaling e.l. Det vil for noen foresatte handle om å kunne la barna fortsette ved skolen eller ikke, og dermed bør skolene veie ulike hensyn opp mot hverandre og finne gode løsninger for familier som har behov for støtte i en overgang.

Vårt generelle råd med bakgrunn i det vi nå vet er at det ikke skal være grunnlag for å permittere ansatte, hverken ved skolen eller SFO.

Spesialundervisning/permittering:
Vårt generelle råd med bakgrunn i det vi nå vet er at det ikke skal være grunnlag for å permittere ansatte, hverken ved skolen eller SFO.

Alle tilbakemeldinger vi ser fra kommuner hvor friskoler spør om dette med spesialundervisning, tilsier at midler knyttet til vedtak om spesialundervisning ikke avkortes. Det forutsettes selvsagt at skolene gjør så godt de kan med de rådende forutsetningene. Skoleledere bør sørge for at assistenter sysselsettes i forhold til undervisningen. Dersom det blir helt umulig å finne oppgaver til enkelte assistenter kan selvsagt permittering vurderes. Vi oppfordrer også skolene til å ta kontakt med kommunen dersom man er usikker på noe rundt dette.

Permittering av kokk kan være en aktuell problemstilling for noen, og eksempel på person man ikke får utnyttet. Men personen er sannsynligvis lønnet av tilskuddsmidler fra staten og disse midlene vil jo komme som ellers. Dermed er det kanskje ikke nødvendig å permittere noen på nåværende tidspunkt.

Tips til foresatte som nå driver hjemmeundervisning:
Hjemmearbeid i montessoriskolen
Et godt verktøy for å planlegge og strukturere: Loggboka i grunnskolen

Aid to Life er en nettside som har god informasjon til foresatte til barn i alderen 0 til 3 år.

Her deler driftige pedagoger ideer og undervisningsopplegg:
Facebook: Corona-dugnad for Montessoriskoler

Spørsmål og svar for private barnehager:
Private Barnehagers Landsforbund (PBL) holdt nylig et nettmøte om viktige saker i denne pågående krisen.
Her kan barnehager få svar på mange spørsmål og gode tips.

Nyttige lenker som oppdateres jevnlig:

Utdanningsdirektoratet:
Informasjon om koronaviruset
Ofte stilte spørsmål om koronasituasjonen

Helsedirektoratet:
Helsedirektoratet stenger alle barnehager og skoler

Utdanningsforbundet:
Spørsmål og svar: Koronavirus i arbeidslivssammenheng

NAV:
Koronavirus – informasjon fra NAV

Vi skal gjøre så godt vi kan for å være et mellomledd som hjelper skoler og barnehager med å finne informasjon. Vi er tilgjengelige på epost og telefon, og tar imot alt av spørsmål og utfordringer som måtte dukke opp.