Norsk Montessoriforbund arrangerer kurs i kvalitetssikringssystemet KFF-KSS onsdag 5. september.

Kvalitetssikringssystemet (KFF-KSS) er noe alle våre medlemsskoler har mulighet til å bruke. Systemet er et grundig og godt verktøy for å sørge for at skolen har et forsvarlig system, noe de er forpliktet til.

Kurset vil bestå av en del med opplæring og innføring, og en del med praktisk arbeid i systemet, slik at deltagerne kan komme i gang med å bruke det – og få hjelp underveis. Kurset holdes av Helge Vatne fra Kristne Friskolers Forbund (KFF), og vil blant annet se nærmere på personvern og oppdateringene i kvalitetssikringssystemet i forbindelse med EUs nye personvernforordning.

Endringer i KFF-KSS
Lovendringene i friskoleloven som kom 01.08.2018 (tidlig innsats, ansiktsplagg mm), er innarbeidet i KFF-KSS modul Overordnet. Merk at kravet om lærernorm ikke gjelder friskoler. Revidert økonomiforskrift er ennå ikke vedtatt, men den vil bli innarbeidet i KFF-KSS så snart departementet publiserer den på Lovdata.

KFF-KSS modul Personopplysninger er nå oppdatert i tråd med EUs personvernforordning GDPR. Denne forordningen ble gjeldende norsk lov 20.07.2018. Endringene i KFF-KSS gjelder både styrende, gjennomførende og kontrollerende dokumentasjon i modul Personopplysninger.

Kursdeltakere må ta med egen pc.

Aktuelt for daglig leder/rektor, styreleder og styremedlemmer i montessoriskoler.

Onsdag 5. september kl. 9 – 15
Sted: Oslo Kongressenter Folkets hus, Youngs gate 21, 0181 Oslo.
Pris: 1000 kroner, inkludert lunsj

Påmeldingsfrist: 27. august. NB: Påmelding er bindende.

Bruk skjemaet under for å melde deg på: